Skip to main content

Piteälven färgas röd

Pressmeddelande   •   Aug 05, 2003 22:51 CEST

Nu på torsdag kommer Piteälven att färgas röd. På så sätt kommer forskare inom projektet Ekologisk återhämtning av Vindel- och Piteälvarna, EVP, vid Umeå universitet att kunna bestämma strömhastigheten längs en sträcka av Piteälven innan den restaureras. I sommar pågår ett återställningsarbete av Vindelälven och Piteälven efter de skador som flottningen har orsakat. Efter restaureringen minskar medelhastigheten i älven men samtidigt fås en mer varierande strömbild med både snabba och långsamma partier. För att bestämma hur stor förändringen blir kommer Niclas Hjerdt, hydrolog inom EVP-projektet, samt ett antal fältassistenter, att genomföra ett spektakulärt experiment.

Experimentet utförs på en 10 km lång sträcka strax nedströms Trollforsen i Arvidsjaurs kommun. Forskarna släpper ut ett rött färgämne, rhodamin, i älven vid utloppet av Övre Trollselet. Strax efter injektionen blir älven kraftigt rödfärgad. Färgämnet är starkt men helt ofarligt och bryts ner i naturen av dagsljus inom några dagar. Genom att mäta koncentrationen av färgämnet vid ett antal punkter nedströms kan man uppskatta hur snabbt vattnet rör sig längs olika sträckor. Färgämnet färdas med vattenströmmen och uppträder som ett rosa moln och blir mer utdraget och utspätt ju längre det färdas nedströms från injektionspunkten. Det kan dröja några timmar innan spårämnet passerat en viss punkt och vattnet blivit färglöst igen.

Att “märka” vattnet med ett spårämne och sedan mäta spårämnets transport och spridning nedströms är ett effektivt sätt att bestämma strömhastigheten. På så sätt kan man räkna ut både medelhastigheten och variationen i strömhastighet. Genom att upprepa sådana försök i samma vattendrag både före och efter återställning kan man uppskatta hur mycket strömhastigheten påverkats. Detta är inte bara till hjälp för att kunna räkna ut de ekologiska konsekvenserna i Piteälven, utan även för att förutspå vad som händer i liknande vattendrag som kan komma att återställas i framtiden. Metoden används ofta utomlands och liknande mätningar görs regelbundet av SMHI i exempelvis Abiskojokk i Norrbotten.

Preliminärt siktar forskarna på att utföra experimentet torsdagen den 7 augusti kl 9:00. Tidpunkten är dock beroende av hur vädret blir, eftersom experimentet kräver en relativt torr väderlek med stabila flödesförhållanden.

Mer information om projektet Ekologisk återhämtning av Vindel- och Piteälvarna hittar du på www.eg.umu.se/river/projekt/EVPstart.html och www.info.umu.se/Press/Press/631.shtml.