Skip to main content

PLATSEN samlar toppnamn inom hållbarhet i Umeå

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2016 14:53 CET

Den 15–16 november arrangeras konferensen PLATSEN på Sliperiet, Umeå universitet. Såväl nytänkande lokala entreprenörer som banbrytande internationella exempel medverkar på konferensen, som arrangeras för att främja nya samarbeten, ny kunskap och nya idéer.

Urbana odlingssystem för hållbar matproduktion, modeller för värdegrundad tillväxt, klimatets påverkan på hälsan, boendemiljöer anpassade för cirkulär ekonomi, delningsekonomi och hållbar konsumtion är några av ämnena som diskuteras på PLATSEN. Bland andra medverkar antropologen Viktoria Walldin från White Arkitekter, Joacim Rocklöv som forskar om samband mellan klimatförändringar och folkhälsa vid Umeå universitet, och James Ehrlich, grundare av ReGen Villages och forskare vid Stanford University.

Arrangörer är Umeå kommun, Umeå universitet och Vetenskapliga rådet för hållbar utveckling. PLATSEN är en arena där aktuell forskning och innovationer presenteras och där beslutsfattare, entreprenörer, nätverk och andra engagerade i hållbarhetsfrågor möts över bransch-, disciplin- och organisationsgränser.

– Samhället behöver på ett brett plan finna nya vägar och lösningar för en hållbar utveckling. Här skapas ett utrymme för spännande samarbeten och innovationer, och PLATSEN är en katalysator för detta, säger Agneta Marell, professor vid Handelshögskolan vid Umeå universitet och en av forskarna i Vetenskapliga rådet för hållbar utveckling.

Samarbete en väg framåt

Vetenskapliga rådet för hållbar utveckling instiftades av regeringen 2015 i syfte att ge vetenskapligt underlag till regeringens arbete i ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhetsfrågor. Behovet av vetenskapligt grundad kunskap för hållbar samhällsutveckling är även något Umeå kommun verkar för att tillgodose.

– Umeå kommuns hållbarhetsarbete i samarbete med universitet, medborgare och näringsliv är en framgångsrik väg. Ytterligare steg kommer att tas genom PLATSEN, en internationell träffpunkt för hållbarhetsfrågor, säger Hans Lindberg, kommunstyrelsens ordförande, Umeå kommun.


Pressträff för RUGGEDISED – den smarta universitetsstaden
Media är inbjudna till pressträff i samband med den nationella lanseringen av Smart City-projektet RUGGEDISED. Startskottet sker i form av en lika smart visuell lösning! Medverkar gör Akademiska hus, SP/RISE, Umeå Energi, Umeå kommun, UPAB, Umeå universitet och Västerbottens läns landsting.

Tisdag 15 november kl. 12.45

Välkommen!

Läs mer om RUGGEDISED

Läs om PLATSEN


För mer information kontakta gärna: 
Agneta Marell, professor vid Handelshögskolan, Umeå universitet
Telefon: 070-207 20 02
E-post: agneta.marell@umu.se

Frågor om Smart Cities besvaras av:
Carina Aschan, projektledare, Umeå kommun
Telefon: 090-16 49 62, 070-330 60 25
E-post: carina.aschan@umea.se

Presskontakt
Eva Antonsson, kommunikatör, Sliperiet vid Umeå universitet
Telefon: 073-064 77 50
E-post: eva.antonsson@umu.se

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.