Skip to main content

Pressinbjudan: 
Livsavgörande forskning under Kunskapsnoden den 26 januari

Pressmeddelande   •   Jan 21, 2016 10:42 CET

Hur skapar vi ett inkluderande samhälle? Vad gör vi åt vår alltmer överviktiga befolkning? Kommer maten att räcka i framtiden? Hur bygger vi fred i världen? Tisdag 26 januari arrangerar Umeå universitet Kunskapsnoden 2016 på Grand Hôtel, och föreläser och debatterar gör bland andra Lotta Vikström, Helena Edlund, Stefan Jansson och Åke Sellström.

En gång per år arrangerar Umeå universitet Kunskapsnoden, en mötesplats för dialog och samverkan där utbyte av kunskap och tankar är i fokus. Vid årets upplaga den 26 januari, med rubrikerna ”Den stigmatiserade människan – nu och då” och ”Fred, demokrati och människosyn”, debatterar några av Umeå universitets mest framstående forskare.

– Nytänkande och gränsöverskridande forskning, liksom engagerade och kompetenta individer, krävs för att kunna möta de stora utmaningar vi står inför idag. Kunskapsnoden ger människor från olika kunskapsområden, branscher och kulturer möjlighet att träffas och diskutera livsavgörande och dagsaktuella ämnen som berör allas vår framtid, berättar Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet.

Bland talarna finns Åke Sellström, som bland annat ledde undersökningen om användning av kemiska vapen i Syrien 2013. Han kommer att tala om hur svensk akademi bidrar och kan bidra till att stärka FN:s roll. Medverkar gör också Anna Jarstad, som forskar om hur demokratisering och fredsbyggande påverkar varandra, och Lars Fredrik Andersson, som visar hur efterkrigstidens invandring bidragit till högre tillväxt och stärkta finanser i Sverige.

På programmet står också historikern Lotta Vikström, som föreläser om utsatta människor, exempelvis funktionshindrade, i 1800-talets samhälle, och Helena Edlund, som berättar om hur vår tids fetmaepidemi påverkar antalet diabetesfall. Växtforskaren Stefan Janssons föreläsning handlar om framtidens grödor och träd, som bland annat kan tas fram med hjälp av den uppmärksammade genetiska saxen CRISPR-Cas9.

Anmälan till arrangemanget:

Arrangemanget är för inbjudna gäster där du som journalist nu bjuds in att delta. Se bifogat program för mer information och inspiration. Anmälan sker senast 25 januari till presschef Mattias Mitz, mattias.mitz@umu.se. Välkommen!

Kunskapsnoden 2016:

Plats: Grand Hôtel, Södra Blasieholmshamnen 8, Stockholm
Moderator: Sverker Olofsson

Program tisdag den 26 januari:
16.30 Välkommen! Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet

16.40 Pass 1: Den stigmatiserade människan – nu och då

Medverkande: 
Helena Edlund, professor i molekylär utvecklingsbiologi, Lotta Vikström, professor i historia , Stefan Jansson, professor i växters cell- och molekylärbiologi
17.40 Pass 2: Fred, demokrati och människosyn

Medverkande:
 Åke Sellström, docent i histologi och vapeninspektör, 
Anna Jarstad, professor i freds- och konfliktstudier, 
Lars Fredrik Andersson, docent i ekonomisk historia

Kunskapsnoden 26 januari – utförligt program (pdf)

Bild från Kunskapsnoden 2015.

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.