Skip to main content

Pressinbjudan: Strategiskt partnerskap Umeå universitet/Umeå kommun

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2018 13:15 CET

Umeå universitet och Umeå kommun kommer att ingå ett strategiskt partnerskap för forskning, utbildning, innovation och kompetensförsörjning. Samarbetet ska bidra till en hållbar samhällsutveckling och styrs och koordineras på ledningsnivå hos båda parter. Avtalet undertecknas av Umeå universitets rektor Hans Adolfsson samt kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg på Umeå universitet tisdagen den 16 januari.

Det strategiska partnerskapet mellan Umeå universitet och Umeå kommun baseras på gemensamma målbilder hos parterna. Samarbetet bygger på Umeå universitets och Umeå kommuns styrkor och är av ömsesidig strategisk betydelse och nytta. I inledningsskedet av partnerskapet är två områden särskilt prioriterade: Hållbar stadsutveckling samt Sliperiet/Umevatoriet. Det ingår inga särskilda åtaganden för finansiering inom ramen för partnerskapet utan detta prövas från fall till fall. Partnerskapet ska gälla till dess det sägs upp av endera parten.

Samverkan mellan Umeå universitet och Umeå kommun kan omfatta forskning, utbildning, innovation och kompetensförsörjning inom samtliga av Umeå universitets vetenskapsområden. Arbetet ska sträva efter att bidra till en hållbar samhällsutveckling både socialt, ekologiskt, kulturellt och ekonomiskt. Inom kunskapsutveckling och kunskapsöverföring kan flera olika former och aktiviteter för samverkan vara aktuella, exempelvis examensarbeten, praktikplatser, personutbyten, gemensamma forskningsprojekt och ansökningar, seminarier och workshops.

Tid: Tisdag den 16 januari kl. 13.00 – 14.00
Plats: Unionen, Samverkanshuset plan 6, Umeå universitet

Program:

 • Rektor Hans Adolfsson och kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg hälsar välkommen
 • Avtalet undertecknas
 • Partnerkoordinatorerna Anna Sandström Emmelin och Charlotte Lundkvist berättar om det fortsatta arbetet
 • Katrin Holmqvist-Sten berättar om utvecklingsområdet Hållbar stadsutveckling
 • Mats Falck berättar om utvecklingsområdet Sliperiet/Umevatoriet

 • Medverkande:

  Hans Adolfsson, rektor Umeå universitet
  Hans Lindberg, kommunstyrelsens ordförande Umeå kommun
  Anna Sandström Emmelin, samordnare Enheten för externa relationer
  Charlotte Lundkvist, tillväxtstrateg Umeå kommun
  Katrin Holmqvist-Sten, lektor samt prefekt vid Konsthögskolan
  Mats Falck, samordnare Enheten för externa relationer

  För mer information, kontakta gärna:

  Anna Sandström Emmelin, Enheten för externa relationer, Umeå universitet
  Telefon: 090-786 60 21
  E-post: anna.emmelin@umu.se

  Charlotte Lundkvist, Tillväxt, Umeå kommun
  Telefon: 090-16 10 92
  E-post: charlotte.lundkvist@umea.se

  Umeå universitet
  Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.