Skip to main content

Religionsforskare vid Umeå universitet belyser kyrkliga lågvatten

Pressmeddelande   •   Maj 10, 2012 08:25 CEST

En av Svenska kyrkans församlingar i norra Sverige ber två religionsvetare vid Umeå universitet genomföra en undersökning om religiösa funderingar och seder. De två, Mayvor Ekberg, lektor, institutionen för idé- och samhällsstudier och Jørgen Straarup, professor, institutionen för idé- och samhällsstudier, intervjuar och skickar frågeformulär efter konstens alla regler till invånare i Bottneå, som församlingen kallas i boken.

Den bild av Bottneå som framkommer jämförs sedan med en liknande bild av Luleå stift i vilket Bottneå ingår, och av Svenska kyrkan som helhet. Det är inte en bild som i alla avseenden är angenäm för Svenska kyrkan. Utan att stå på riktigt säker vetenskaplig grund påstår de två religionsvetarna att bilden av hela Sverige nog inte skiljer sig särskilt mycket från bilden av Bottneå. Ur kyrklig synvinkel är bilden av Bottneå möjligen mer positiv än av kyrkan som helhet.

Inte nog med det, de två religionsvetarna påstår att det kyrkliga lågvattenmärket bör ses som ett resultat av kyrkliga försummelser. Svenska kyrkan har inte av svenska staten krävt kompensation för att den offentliga skolan avlägsnat sig från kristendomsundervisning, och kyrkan har inte byggt upp ett eget sätt att förmedla innehållet i kristendomen till nya generationer. Försumligheten har lett till okunskap inte bara om kristna trosföreställningar utan även om kyrkan som sådan. Därför ointresse av att delta i kyrkans verksamhet, det vill säga det som resultaten i Bottneå visar.

Boken är utgiven på Artos bokförlag: www.artos.se