Skip to main content

Sällsynta djur och växter organiserar sig i getton för att överleva

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2019 17:05 CET

Bland de studerade samhällena finns korallrev. Foto: Bruno Glätsch

I likhet med hur vi människor organiserar oss i städer har djur- och växtsamhällen getton eller etniska områden, där sällsynta arter förbättrar sin överlevnad mot mer konkurrenskraftiga arter. Detta oväntade ekologiska mönster är slutsatsen i en internationell studie om biologisk mångfald i konkurrensutsatta miljöer.

– Denna organisation i form av getton skulle kunna ligga till grund för sällsynta arters överlevnad då de undviker trycket från mer konkurrenskraftiga arter genom att samarbeta eller genom att använda olika områden, säger Joaquín Calatayud, tidigare postdoktor i Integrated Science Lab vid Umeå universitet.

Resultaten från denna studie, publicerad i Nature Ecology & Evolution, föreslår en allmän förklaring för bibehållen biologisk mångfald i konkurrensutsatta miljöer, en gordisk knut inom ekologisk forskning.

– I mycket konkurrensutsatta miljöer borde mer konkurrenskraftiga arter slå ut sällsynta arter. Trots det samexisterar flera sällsynta arter i ekologiska samhällen, förklarar Joaquín Calatayud.

För att genomföra undersökningen analyserade författarna mer än 300 samhällen, inklusive mossor, växter, insekter och koraller, distribuerade över hela världen. Genom att kombinera nätverksteori för att upptäcka getton och numeriska simuleringar för att utforska mekanismerna bakom dem kom de fram till att den rumsliga grupperingen av sällsynta arter förbättrar deras överlevnad.

Dessa fynd ger en bättre förståelse för hur arter bildar ekologiska samhällen.

– Resultaten kan påverka flera tillämpningar där samexistens av arter är avgörande, inklusive strategier för att bevara biologisk mångfald och studier av mänskliga sjukdomar relaterade till tarmfloran, säger Joaquín Calatayud.

Eftersom mekanismerna som leder till att sällsynta arter bildar grupper ännu är okända krävs mer forskning i en ny riktning.

Originalartikel:

Joaquín Calatayud et al. (inklusive Martin Rosvall och Magnus Neuman, Umeå universitet): Positive associations among rare species and their persistence in ecological assemblages. Nature Ecology & Evolution. DOI 10.1038 / s41559-019-1053-5

https://www.nature.com/articles/s41559-019-1053-5


För mer information, kontakta gärna:

Joaquín Calatayud, Integrated Science Lab, Institutionen för fysik, Umeå universitet. I dag: Biodiversity Department, King Juan Carlos University, Madrid, Spain.
Telefon: +34 601 395 450
E-post. joaquin.calatayud@umu.se

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 33 000 studenter och 4 000 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.