Skip to main content

Science Outreach – nya sätt att presentera klimatforskning

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2014 10:46 CEST

Umeå universitets forskningsenhet CIRC, Climate Impacts Research Centre, i Abisko samarbetar under våren med Designhögskolan. Under 10 veckor ska förstaårsstudenterna vid masterprogrammet i interaktionsdesign undersöka och föreslå hur man konkret kan lyfta enhetens forskningsresultat och klimatfrågor för en bredare publik.

– Vi ser ett ökat intresse för klimatfrågor och den forskning CIRC bedriver i Abisko och har därför bett Designhögskolans studenter att gå in och undersöka hur man skulle kunna synliggöra vår verksamhet som en del av besökares upplevelse i Abisko, säger forskningsledare Reiner Giesler, professor vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.

Abisko ligger i Kiruna kommun på gränsen till Norge och har ett stort antal besökare varje år och brukar kallas ”det blå fönstret” för att antalet klara dagar är mycket högt. Den typiske Abiskobesökaren kan vara allt från en sann naturälskare till någon som specifikt vill uppleva midnattssolen eller norrskenet. Det kan också vara en beslutsfattare eller en intressegrupp som vill lära sig mer om den arktiska miljön.

CIRC har sina kontor och laboratorier i Abisko Naturvetenskapliga Station, en forskningsstation vilken drivs av Polarforskningssekretariatet.

Studenterna utformar inom sitt projekt en tjänst med besökarens upplevelse i fokus. Målet är att ge besökare ett mervärde i sin upplevelse genom att kunna ta del av de forskningresultat som genereras på forskningsstationen. Reiner Giesler hoppas det kan trigga nyfikenhet och engagemang i miljöfrågor med anknytning till Arktis.

– Det är ett spännande projekt där våra studenter på ett sådant konkret sätt får arbeta med att synliggöra forskningsresultat. Tjänsten, som kan vara allt från en installation till en app, kan få den enskilda individen att reflektera över sitt eget beteende när det gäller klimatpåverkan, säger Catharina Henje, lärare vid Designhögskolan.

Om presentationen:

Projektet presenteras måndag den 26 maj kl. 10:00-12:15 på Designhögskolan och måndag den 2 juni i Abisko på Abisko Naturvetenskapliga Station. Intresse att komma och lyssna? Vänligen kontakta Catharina Henje på catharina.henje@dh.umu.se

För mer information, kontakta gärna:

Reiner Giesler, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap
Telefon: 070-370 85 15
E-post. reiner.giesler@emg.umu.se

Catharina Henje, Designhögskolan
Telefon: 090-786 74 60
E-post: catharina.henje@dh.umu.se

Högupplöst gruppfoto på studenter i Abisko. Foto: Designhögskolan    


Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.