Skip to main content

Seminarium belyser utmaningar kring vård av för tidigt födda barn

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2018 21:09 CET

Prematurt barn i kuvös. Foto: Mostphotos

För att överleva och utvecklas optimalt har för tidigt födda barn stora behov av så väl medicinska landvinningar som närhet till sina föräldrar. I samband med Världsprematurdagen 15 november anordnas ett öppet seminarium vid Umeå universitet som belyser framsteg inom prematurvården, hälsokonsekvenser av prematurfödsel och vad man ska tänka på som förälder och personal inför skolstarten.

– Vi arrangerar detta forum för att belysa utmaningar och möjligheter för prematurvården i den Norra regionen. En viktig fråga är hur vi gemensamt som vårdpersonal, politiker och föräldrar kan se till att vi har en neonatalvård som uppfyller FNs barnkonvention, säger Magnus Domellöf, professor i pediatrik vid Umeå universitet.

Olika perspektiv på neonatalvård i Norrland

Seminariet inkluderar berättelser från föräldrar om hur det är att få ett extremt prematurfött barn. Överläkaren och forskaren Aijaz Farooqi kommer att berätta om de senaste forskningsrönen inom området och psykolog Marie Adamsson kommer att berätta vad föräldrar och personal bör tänka på när ett mycket prematurfött barn ska börja förskolan och skolan. Fredrik Hegardt och Anna Winberg kommer att berätta om hur man kan hjälpa prematurfödda barn med långvariga andningsbesvär.

Prematurföreningen Västerbotten kommer att informera om sin verksamhet och det kommer att diskuteras hur man ger bästa omvårdnad till familjer på neonatalavdelningen och hur det är att vara syskon till ett prematurfött barn med lång vårdtid. Programmet avslutas med en panel där en mängd experter samt beslutsfattare från landstings- och kommunalnivå deltar.

Det populärvetenskapliga mötet är kostnadsfritt och öppet för allmänheten.

Konferensen arrangeras av Umeå universitet, Svenska Prematurförbundet, Lilla Barnets Fond och Svenska Neonatalföreningen.

Om arrangemanget:

Tid: torsdagen den 15 november klockan 16 -20

Plats: Bergasalen på Norrlands universitetssjukhus.

Se hela programmet

För mer information, vänligen kontakta:
Angelica Jonsson, Enheten för pediatrik, Institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet
Telefon: 090-785 35 99
E-post: angelica.jonsson@umu.se

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.