Skip to main content

Sex miljoner till forskning om missbruksbehandling

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2013 10:58 CET

Ett forskningsprojekt vid Umeå universitet som handlar om effekterna av insatser vid missbruksbehandling inom svensk socialtjänst har fått sex miljoner kronor av forskningsrådet Forte.

Projektet kommer att studera 6000 personer i Sverige som utretts för missbruksproblem inom socialtjänsten. Fokus ligger på vilka insatser som ges, specifika kombinationer av insatser anpassade efter behov, och vilka av dessa kombinationer som leder till positiva behandlingsresultat.

– Studien kommer att kunna vara en modell för alla som bedriver missbruksbehandling. En registerdatabas kommer att byggas upp som ger stöd och visar vilka tjänster som fungerar bäst och främjar klientens välbefinnande och positiva behandlingsresultat, säger Lena Lundgren, forskningsledare för projektet.

Projektet om missbruksbehandling är ett internationellt samarbete mellan forskare från ämnena socialt arbete, psykologi, psykiatri samt epidemiologi- och folkhälsovetenskap i Sverige och USA. Lena Lundgren, adjungerad professor vid  institutionen for socialt arbete vid Umeå universitet, och professor vid Boston University School of Social Work leder projektet. Medarbetare/konsulter är: Bengt-Åke Armelius, Kerstin Armelius, Björn Blom, Jan Brännström, Deborah Chassler, Mojgan Padyab, Mikael Sandlund och Lisa Sullivan.

För mer information, kontakta gärna:

Lena Lundgren: institutionen för socialt arbete
E-post: lena.lundgren@socw.umu.se


Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 34 000 studenter och 4200 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och ett komplett utbud av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.