Skip to main content

​Sliperiet vid Umeå universitet startar projekt för 3D-utskrifter av hus

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2015 11:32 CEST

I ett samarbetsprojekt värt 35 miljoner kronor ska forskare tillsammans med externa samarbetspartners utveckla teknik för att göra storskaliga 3D-utskrifter av cellulosabaserade material. Det handlar inte om några små utskrifter. Målet är att göra utskrifter av hus.

Digitaliseringens påverkan på tillverknings- och byggindustrin är ännu i sin linda. Nu tas ett steg för att regionen ska ligga i framkant inom området genom ett stort innovationsprojekt med bas på Sliperiet vid Konstnärligt campus vid Umeå universitet.

– Tanken med projektet är att vi ska utveckla teknik som kan användas till att förstärka tillverkningsindustrin i regionen. För Sliperiet är projektet, som kallas +Project, en del i strategin att bygga samverkan i en öppen och tvärvetenskaplig innovationsmiljö. Här skapar vi möten och samarbeten mellan olika vetenskapliga områden och med regionens företag, säger Marlene Johansson, föreståndare för Sliperiet.

Ett av delmålen i projektet är att ta fram cellulosabaserade material för 3D-utskrifter i stor skala, vilket kan handla om allt från att skriva ut fönsterlister och dörrar, till väggar och slutligen hela hus.

Sliperiet har tillsammans med olika samarbetspartners fått 17,6 miljoner i EU-stöd från strukturfondspartnerskapet i ett tvärvetenskapligt utvecklingsprojekt som ska bygga ett starkt innovationsområde och regionalt kluster inom digital tillverkning, hållbart byggande och 3D-teknik. Totalt uppgår samverkansprojektet till 35,3 miljoner kronor.

Målgrupp för projektet +Project är små och medelstora företag inom byggrelaterade näringar, träföretag och s.k. kreativa näringar såsom arkitektur, design och IT. Företagare, kreatörer och företag ska tillsammans med universitet och forskningsinstitut utveckla prototyper på produkter och tjänster som bygger på regionens infrastruktur och råvara – prototyper som kan kommersialiseras av regionens företag och entreprenörer. Man ska också utforska nya, cirkulära affärs- och produktionsmodeller och skapa ett kompetenscentrum för hållbart byggande och förvaltande. Vid projektets avslut 2018 ska en världsexpo byggas som positionerar regionen som världsledande inom digital tillverkning och hållbart byggande.

Vid Umeå universitet är Arkitekthögskolan, Handelshögskolan, Informatik, Tillämpad fysik och elektronik (TFE) samarbetspartners. Projektet byggs också med forskningsinstituten Interactive Institute (Swedish ICT) och SP Processum, samt företag som Revenues, White Arkitektbyrå, och Nätverket för hållbart byggande i kallt klimat. Umeå kommun och Region Västerbotten stödjer projektet genom medfinansiering.

– Det finns redan i dag teknik för utskrifter av exempelvis delar av hus i betong. Nu tas ett steg för att regionen ska ligga i framkant inom området digital tillverkning och så kallad mass-customization, som innebär en otrolig spännande framtidsmöjlighet för den regionala skogs- och byggindustrin och för regionens råvaror, Linnéa Therese Dimitriou, konstnärlig ledare vid Sliperiet.

Foto: Johan Gunseus

För mer information kontakta gärna:

Marlene Johansson
Telefon: 090-786 99 48
E-post: marlene.johansson@umu.se

Linnea Therese Dimitriou
Telefon: 070-653 08 71
E-post: linnea.dimitriou@umu.se

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.