Skip to main content

Sliperiet vid Umeå universitet utlyser konstnärligt stipendium

Pressmeddelande   •   Maj 10, 2016 11:45 CEST

Nu kan kreatörer och innovatörer inom textil- och modeindustrin söka ett stipendium för att utveckla sin praktik i Sliperiets SoftLab. Stipendiet inkluderar 120 000 kr och ger tillgång till Sliperiets experimentverkstäder under sex månader.

I SoftLab kan stipendiaten utforska vart textilt skapande kan föras av nya digitala tekniker. Det är en prototypverkstad där textilt hantverk, digitaliserad produktion och elektronik möts.

Inom mode och textil sker en snabb innovationsutveckling av "smarta material" och interaktiva textilier. Digital produktion kan innebära nya uttryck, småskaliga kollektioner, platsoberoende produktion och skräddarsydda produkter till en lägre kostnad. Nya material, tillsammans med allt mindre, billigare och tåligare datorer och komponenter, innebär att nya funktioner kan integreras i till exempel kläder, inredning eller accessoarer. I SoftLab finns infrastrukturen för att skapa prototyper och innovationer inom dessa områden.

– Vi utlyser stipendiet för att bidra till att innovationer skapas inom det här framväxande området. Vi öppnar fler möjligheter för verksamma att förverkliga potentialen i våra unika verkstäder, säger Emma Ewadotter, Process Coordinator för SoftLab.

Ansökan ska vara Sliperiet tillhanda senast 2 juni 2016, och besked om vem som tilldelas stipendiet ges senaste 30 juni. Mer information om hur man ansöker finns på www.sliperiet.umu.se/stipendium.


Om Sliperiet
Sliperiet vid Umeå universitet är en tvärdisciplinär miljö för samverkan och experimenterande där forskning, undervisning och innovationer kan utvecklas. Utlysningen av stipendiet sker i samarbete med Hakon Swenson Stiftelsen.


För mer information, kontakta gärna:

Emma Ewadotter
Process Coordinator SoftLab
Telefon: 070-231 13 84
E-post: emma.ewadotter@umu.se

Foto på Emma Ewadotter för nedladdning
Lösen: MPE

Marlene Johansson
Föreståndare Sliperiet
Telefon: 072-533 99 21
E-post: marlene.johansson@umu.se

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.