Skip to main content

Språkforskare prisad för pionjärinsats

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2012 15:16 CEST

16 december 2011 disputerade Anna Greggas Bäckström med avhandlingen:
"Ja bare skrivar som e låter" - En studie av en grupp Närpesungdomars skriftpraktiker på dialekt med fokus på SMS.

Där beskriver hon bland annat hur det sedan tidigare finns en tradition av skrivande på dialekt men att det nya är att dessa ungdomars skrivande är funktionellt, de skriver på dialekt för att det praktisk och det visar också att dialekten är viktigt för att känna gemenskap och samhörighet. Att skriva på dialekt går snabbt, är enkelt och innebär att ungdomarna slipper ”översätta” från dialekt till standardsvenska.

Anna Greggas Bäckströms avhandling har nu inspirerat Kungliga Gustav Adolfs Akademien att tilldela henne ett pris ur Anders Diös' fond för svensk hembygdsforskning.

I deras motivering står bl. a: [...] för, som motiveringen lyder, doktorsavhandlingen "'Ja bare skrivar som e låter'. En studie av en grupp Närpesungdomars skriftpraktiker på dialekt med fokus på sms", en pionjärinsats på dialektologins område där sociodialektala perspektiv kombineras med literacyforskning.

Priset utdelas vid Akademiens högtidssammanträde 6 november i Rikssalen, Uppsala slott.