Skip to main content

Stipendier ur H.M. Konungens 50-årsfond till miljöforskare i Umeå

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2014 12:15 CEST

Tre av de 14 stipendier och bidrag som i år delas ut ur Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö går till forskare vid Umeå universitet: ekologerna Jenny Ask och Anouschka Hof samt kemisten Stina Jansson.

Stipendiaterna tillkännagavs i samband med H.M. Konungens födelsedag. Hans Majestät Konungen kommer att dela ut stipendierna vid en mottagning på Kungliga Slottet i Stockholm den 7 maj.

Stipendiater:Fil dr Jenny Ask, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet
”Hur kommer Bottniska viken att påverkas av havsförsurning?”
Beslut: 100 000 kronor

Fil dr Anouschka Hof, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet
”Hotas tobisgrisslan av ett varmare klimat?” 
Beslut: 100 000 kronor

Fil dr Stina Jansson, kemiska institutionen, Umeå universitet 
”Omvandling av organiskt avfall till smarta material” 
Beslut: 85 000 kronor

Om stiftelsen:
Stiftelsens ändamål är att främja forskning, teknisk utveckling och företagande, som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald. Stipendiet tillkom i samband med H.M. Konungens 50-årsdag. En kommitté bestående av representanter för KVA, Kungl. Vetenskapsakademien, KSLA, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, samt IVA, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, presenterar förslag till stipendiater för stiftelsens styrelse.

Mer informationom stipendier och bidrag 2014

För mer information, kontakta gärna:
Jenny Ask, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, telefon: 090- 786 78 57, e-post: jenny.ask@umu.se
Anouschka Hof, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, telefon: 090-786 63 77, e-post: anouschka.hof@umu.se
Stina Jansson, kemiska institutionen, telefon: 090-786 76 22, e-post: stina.jansson@umu.se

Högupplöst gruppfoto. Foto: Ingrid Söderbergh. Bildtext: Från vänster Jenny Ask, Anouschka Hof och Stina Jansson.


Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.