Skip to main content

Studenter och gymnasieelever möts

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2003 10:08 CET

Torsdagen den 4 december möts 32 studenter och lika många gymnasieelever inom teknik och naturvetenskap. Träffen ingår i ett mentorskapsprojekt som Umeå universitet driver för att stödja gymnasieelever i valet av utbildning.

I slutet av november blev de 32 gymnasieelever som anmält sig till projektet uppringda av sina mentorer. Sedan dess har mentorer och adepter hållit kontakten via telefon och e-mail. Torsdagen den 4 december träffas de för första gången.

I projektet ingår elever från naturvetenskapliga och tekniska gymnasieprogram i Umeå, Skellefteå, Örnsköldsvik, Vännäs och Robertfors. Studenter från Umeå universitets tekniska och naturvetenskapliga program fungerar som mentorer. Målet med projektet är att gymnasieeleverna ska få vägledning i valet av studier och en inblick i studentlivet. En viktig del i projektet handlar också om att överbrygga gapen mellan universitet och gymnasieskolor, att ge gymnasieelever möjlighet att bekanta sig med en för dem ännu okänd miljö.

Mentorerna går en kurs i mentorskap, som omfattar 3 poäng och som pågår under hela läsåret. De ska också delta i planeringen av träffarna, besvara frågor och ge stöd åt adepten. På detta sätt får mentorerna övning i ledarskap med ansvar för planering och projektledning.

Projektet har pågått under tre år med start hösten 2000. Första året var endast studenter från kemiska institutionen behöriga att söka kursen.
Projektet tilldelades år 2002 500 000 kronor från universitetets fond för breddad rekrytering, då fick också alla studenter vid teknisk naturvetenskaplig fakultet möjlighet att söka kursen.

Media hälsas välkomna att delta under kvällen.

Se även www.acc.umu.se/~mentor

Tid: 4 december, kl 16.30-19.30
Plats: start i KB3A9, KBC-huset

För ytterligare information, kontakta:
Roberth Byström, projektledare
Telefon: 0731-826367
E-post: roberth.bystrom@chem.umu.se