Skip to main content

Svårt styra socialt arbete som sjukvård

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2016 09:08 CET

Det är osäkert om statens kunskapsstyrning av socialt arbete enligt samma principer som för sjukvård ger någon kvalitetshöjning. Detta eftersom det är stora skillnader i uppdrag och befogenheter mellan socialsekreterare och läkare. Det visar Devin Rexvid i en ny avhandling vid Umeå universitet.

– En socialsekreterare har förutom frivillighet möjlighet att vid behov ingripa med tvångsmedel i motvilliga klienters tillvaro, och i många fall rymmer samma ärende flera olika klienter. Det är en helt annan situation än när en läkare möter en krasslig patient på en vårdcentral, säger Devin Rexvid.

I doktorsavhandlingen som baseras på berättelser, intervjuer och litteraturstudier gör Devin Rexvid en jämförelse av yrkesutövningen för allmänläkare och socialsekreterare inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Bakgrunden är en strävan sedan en tid från staten att styra yrkesgrupper inom välfärdssektorn genom kvalitetssäkrad kunskap.

Ett arbetssätt som används inom sjukvården är evidensbaserad praktik. Det innebär att insatser ska bygga på kvalitetssäkrad vetenskaplig kunskap eller beprövad erfarenhet. Frågan är om den evidensbaserade praktiken kan översättas från förhållandena inom sjukvården till socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Devin Rexvids svar på frågan är nej, det fungerar inte alltid och i alla situationer.

För en socialsekreterare är det inte alltid entydigt vem eller vilka som är klienter, utan det kan handla om att ta hand om en situation med många inblandade. Problembilden kan vara sammansatt med såväl ekonomiska problem som missbruk och våld, och socialsekreterarens roll syftar ofta till att ändra klientens beteende eller moral.

Kunskapsstyrning av socialarbetare riskerar, enligt Devin Rexvid, att bli en otillräcklig strategi med blinda fläckar. En sådan blind fläck är att bortse från den intressekonflikt som kan finnas mellan klient och socialsekreterare. En annan blind fläck är att bortse från att kontroll över klientarbetet inte alltid upprätthålls med kontroll över kunskapsanvändning. Kontroll över relationen med klienten, att klienten vill samarbeta och förändras, är nog så viktiga.

– Socialsekreterarens relation till klienten är ett växelspel med en inneboende dynamisk kraft. För att nå hög kvalitet behöver socialsekreteraren inte enbart kunskap utan också ett handlingsutrymme för att göra professionella bedömningar, säger Devin Rexvid.

Devin Rexvid är uppvuxen i Sardasht i Iran och bosatt i Umeå. Han är utbildad systemvetare och socionom.

Till avhandlingen

För mer information kontakta gärna:
Devin Rexvid
Mobil 073-652 31 94
E-post: devinrexvid@gmail.com

Om disputationen: 
Devin Rexvid, Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet, försvarar fredag 25 november 2016 kl. 13.00-15.00 sin avhandling Professionsutövning och kunskapsstyrning: en jämförelse av socialarbetares och allmänläkares klientarbete. Samhällsvetarhuset, hörsal B, Umeå universitet. Fakultetsopponent: Prof. em. Lennart G. Svensson.

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.