Skip to main content

Forskare efterlyser byte av strategi mot coronaviruset

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2020 16:57 CET

Forskare vid bland annat Umeå universitet skriver i Läkartidningen att Folkhälsomyndigheten bör ta uppdraget att minska smittspridningen och därmed förhindra nya fall av coronaviruset på större allvar. Fler förseningar och chansningar kan få ödesdigra effekter på folkhälsan i Sverige, skriver forskarna.

– Det är dags att Folkhälsomyndigheten omprövar sin nuvarande passiva strategi på samma sätt som de fått ta tillbaka tidigare uttalanden om att viruset inte skulle spridas utanför Kina, säger Joacim Rocklöv, professor i epidemiologi vid Umeå universitet.

I debattartikeln i Läkartidningen skriver Joacim Rocklöv, Fredrik Elgh och Henrik Sjödin vid Umeå universitet tillsammans med Bo Lundbäck, Elin Larsson och Björn Olsen vid Göteborgs respektive Uppsala universitet och Karolinska Institutet att läget med coronaviruset nu liknar en pandemi. Coronaviruset visar större överförbarhet än säsongsinfluensa. Santidigt förefaller även dödligheten bli betydligt högre, särskilt bland äldre.

Den hittillsvarande svenska strategin med kontaktspårning och isolering av sjuka fungerar bara om det handlar om enstaka fall och om virusets överförbarhet är låg, skriver forskarna. I Storbritannien har man hittills upptäckt ungefär lika många fall som i Sverige. Men där försöker myndigheterna bromsa smittspridningen även genom att förhindra stora folksamlingar, uppmanar till minskat resande och stänger ned skolor och vårdinrättningar om personal misstänks ha smittats.

– Sverige bör ta efter Storbritannien och andra länder som agerar resolut för att i ett så tidigt skede som möjligt på alla tillgängliga sätt aktivt bromsa spridningen av coronaviruset. Ju längre man väntar, desto svårare blir det, säger Joacim Rocklöv.

För mer information, kontakta gärna
Joacim Rocklöv
Professor, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet
Mobil: 070-636 16 35
E-post: joacim.rocklov@umu.se

Om artikeln
Sverige bör byta strategi för att bromsa spridning av coronaviruset
Joacim Rocklöv, fil dr, professor, institutionen för folkhälsovetenskap och klinisk medicin, Umeå universitet
Bo Lundbäck, med dr, senior professor, institutionen för medicin/Krefting Research Centre, Göteborgs universitet
Elin Larsson, med dr, docent i global hälsa, institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet och Karolinska institutet
Fredrik Elgh, med dr, professor, överläkare, institutionen för klinisk mikrobiologi, Umeå universitet
Henrik Sjödin, fil dr, forskare, institutionen för folkhälsovetenskap och klinisk medicin, Umeå universitet
Björn Olsen, med dr, professor, överläkare, institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 33 000 studenter och 4 000 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.