Skip to main content

Sveriges strategiska forskningsmiljöer inom energi visar ”svensk modell” på FN:s klimatkonferens

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2012 14:33 CET

Representanter för Sveriges tre strategiska forskningsmiljöer inom energi reser till Qatar och FN:s klimatkonferens för att visa att man tagit ett helhetsgrepp om forskningen för att ställa om dagens energisystem. En av forskningsmiljöerna är Bio4Energy där Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och SLU i Umeå ingår tillsammans med företag och industripartner.

Grundtanken är att man med hjälp av forskning och utveckling skall bidra till ett uthålligt, resurseffektivt samhälle. Forskningsmiljöerna Chalmers Energy Initiative, Bio4Energy och STandUP for Energy binder samman ett antal svenska universitet och forskningsinstitut. Tack vare långsiktig finansiering från regeringen kan man arbeta strategiskt med att ta fram ny teknik och nya processer för att effektivt producera elektricitet, värme, biodrivmedel och bio-baserade produkter. I Doha, Qatar, kommer man att visa upp denna ”svenska modell” som man beskriver i en ny gemensam broschyr.

Till FN-konferensens förhandlingsdel kommer ministrar från de 195 länder som skrivit under FN:s ramverkskonvention om klimatförändringarna (UNFCCC). Samtalen ska syfta till att komma överens om mer omfattande åtaganden än de flesta länder hittills har gjort för att minska utsläppen av temperaturhöjande växthusgaser. Man ska även behandla finansiering av klimatfrämjande insatser i utvecklingsländer, samt en fortsättning av Kyotoprotokollet. Det senare är det enda bindande internationella avtal som ålägger utvecklade länder att minska sina utsläpp av växthusgaser.

I konferenscentrat pågår parallellt en mässa där representanter för företag, intresseorganisationer och forskningsorganisationer håller möten, nätverkar och visar upp sina respektive verksamheter. Där kommer STandUP for Energy, Bio4Energy och Chalmers Energy Initiative att ha en monter. Representanterna för forskningsmiljöerna kommer även att delta i en rad olika möten.

– Energiforskningen är en väldigt viktig del i att minska utsläppen av växthusgaser. I Sverige har man varit ute i god tid och satsat på att sponsra riktade forskningsinsatser som strategiskt ska komplettera varandra, säger Carmen Medina, administrativ koordinator för STandUP for Energy vid Uppsala universitet.

– Vi visar hur Sverige har gjort för få igång förändringar, tillägger hon.

Anders Ådahl tar över det exekutiva ledarskapet för Chalmers Energy Initiative vid årsskiftet.

– Klockan tickar när det gäller klimatutmaningen. Det är viktigt för våra forskare att synas i debatten. Vi ska vara med i den positiva samhällsförändringen, säger Anders Ådahl.

Text: Anna Strom, Bio4Energy


Länk:
En broschyr om den ”svenska modellen” finns att laddas ner på Bio4Energys hemsida: http://www.bio4energy.se


För mer information, kontakta gärna:
Bio4Energy: info@bio4energy.se

Chalmers Energy Initiative: anders.adahl@chalmers.se

STandUpfor Energy: carmen.medina@uadm.uu.se

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4200 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och ett komplett utbud av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.