Skip to main content

Ta tillvara paradoxernas energi i företaget

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2017 09:15 CET

Medhanie Gaim, Handelshögskolan vid Umeå universitet.

Den bästa lösningen på spänningar i ett företag behöver inte vara en urvattnad kompromiss mellan ytterligheter. Paradoxer kan omfamnas istället för att upplösas. Det menar Medhanie Gaim i en ny avhandling vid Umeå universitet.

– Den energi som finns i spänningar kan fångas upp och öppna för nya möjligheter. Lösningen behöver inte vara att välja mellan A eller B, utan kan lika gärna resultera i frågan ’varför inte C?’, säger Medhanie Gaim.

I sin doktorsavhandling analyserar Medhanie Gaim hur spänningar, exempelvis i form av olika åsikter och förslag, hanteras i företag. I synnerhet inom kreativa näringar kan hanterande av spänningar vara av stor vikt för företagets framgång. Bland annat har arbetet inom arkitektföretag studerats.

Genom att hantera spänningar på rätt sätt förhindras att lösningen reduceras till en blek kompromiss mellan två ytterligheter. Det står i kontrast till den etablerade synen i tidigare forskning att spänningar i en arbetsgrupp kräver temporär kompromiss, separation eller upplösning. Det menar Medhanie Gaim inte är nödvändigt eller någon fördel.

I själva verket kräver alla spänningar i ett företag inte handling i sig utan snarare ett utrymme för att kunna öppna för dialog med syfte att knyta samman motsatser, gå bortom dessa och placera dem i ett nytt sammanhang.

– Men rätt utrymme välkomnas spänningar. Komplementära egenskaper och kvaliteter i företaget eftersträvas istället för att motarbetas, säger Medhanie Gaim.

Den empiriska studien visar att hantering av paradoxer kräver ett intrikat samspel mellan paradoxala tankesätt och praktiker – som innefattar organisationsmedlemmars emotioner, kognitioner och beteenden – samt organisatoriska förutsättningar som inbäddar sådana tankesätt i organisationens system.

– Genom att acceptera paradoxer som något normalt och ta vara på den utvecklingspotential som ett paradoxalt angreppssätt möjliggör kan bitar av genialitet frigöras i organisationen, säger Medhanie Gaim.

Medhanie Gaim har studerat i Addis Abeba och i Linköping och arbetar nu som lärare och doktorand vid Handelshögskolan vid Umeå universitet.

För mer information, kontakta gärna
Medhanie GaimTelefon: 090-786 80 44
Mobil: 072-7272078
E-post: medhanie.gaim@umu.se

Högupplöst bild på Medhanie Gaim som är fri för publicering finns på www.umu.se.

Om disputationen

Medhanie Gaim, Handelshögskolan företagsekonomi vid Umeå universitet, försvarar tisdag 21 februari sin avhandling med den svenska titeln: Paradoxen som det nya normala: Essäer om inramning, ledning och upprätthållande av organisatoriska spänningar (Engelsk titel: Paradox as the New Normal: Essays on framing, managing and sustaining organizational tensions). Handledare: Nils Wåhlin, Umeå universitet. Fakultetsopponent: Prof Stewart Clegg, School of Management, University of Technology, Sydney. Samhällsvetarhuset, hörsal B. Kl. 13.15-15. Disputationen hålls

Till avhandlingen

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.