Skip to main content

Tantflickans & Flicktantens dag – populärvetenskap och teater

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2014 08:15 CET

Flickiga prinsessor, Tantteater och livsviktiga mostrar är bara en del av det som kommer att presenteras lördagen den 1 mars, då det hålls en populärvetenskaplig föreläsningsserie under rubriken: Tantflickans & Flicktantens dag. 

Temadagen är arrangerad av institutionen för kultur- och medievetenskaper och TantForsk! respektive FlickForsk!, Umeå universitet, och vill inspirera åhörarna till ett uppvaknande i jämställdhetsfrågor. Under temadagen presenteras forskning från nätverken TantForsk! och FlickForsk! TantForsk! studerar en grupp som tidigare ofta osynliggjorts inom forskningen; de äldre kvinnorna. FlickForsk! är ett nordiskt och tvärvetenskapligt nätverk för som syftar till att samla forskare som utifrån olika perspektiv forskar om ung femininitet.

Bodil Formark, historiker och samordnare vid Externa relationer och Marianne Liliequist, professor i etnologi, båda Umeå universitet, berättar att bakgrunden till att dagen arrangeras kan spåras till att skilda men delvis överlappande grupper av forskare vid Mittuniversitetet respektive Umeå Universitet ungefär samtidigt började intressera sig för att utforska och diskutera olika typer skärningspunkter mellan femininet och ålder, generation, kropp och tid. 

De olika presentationerna spänner över en mängd olika ämnen – från mostrar via rocktjejer till åldrande kvinnans kroppsliga situation och existentiella belägenhet. Men en gemensam rottråd hos flera är nog en förståelse av flickan och tanten som gestalter som det finns en relation mellan.

– Tanten och flickan kan ju på sätt och vis förstås som femininitetetens marginalvarelser, som förbinds av den mer omtalade och också mer beforskade kvinnan. Men också detta att det finns en förfluten flicka i tanten och en tant i vardande i flickan, säger Bodil Formark. 

– Hur erfarenheten av att ha varit flicka exempelvis dröjer sig kvar, berättas och kanske konstant omtolkas under livets gång. Något som ju också namnet på dagen är ett uttryck för.

Tid & plats: lördag 1 mars, kl 10.00-15.00, Kafé Station, Östra Rådhusgatan 2, Umeå

Kontakt: Marianne Liliequist, +46 90 786 69 94, marianne.liliequist@umu.se

Program
10.00 Kort inledning. Marianne Liliequist, etnologi.
10.10 En tant att tänka med. Karin Lövgren, etnologi.
10.40 Rocken spelar roll! Om unga kvinnliga rockmusiker. Marika Nordström, etnologi.
11.10-11.25 Paus
11.25 Från flickig prinsessa till tant. En studie av Elin Ek. Ann Enström, Drama, teater, film.
11.55 Tanten talar tillbaka! Annelie Bränström Öhman, litteraturvetenskap.
12.25 Tantteatern samt sopplunch.
13.30 På besök i barnlitteraturens flick- och tantgalleri. Eva Söderberg, litteraturvetenskap.
14.00 Livsviktiga mostrar. Katarzyna Wolanik Boström, etnologi.
14.30 ”Jag började få intresse för min framtida person.” Äldre kvinnor berättar om sitt förflutna. Bodil Formark, historia.

Tantflickans & Flicktantens dag är en del av Challenging Power. Challenging Power är en samlingsrubrik för olika arrangemang under kulturhuvudstadsåret Umeå2014 och handlar om att utmana maktförhållanden, att lyfta frågor om norm och makt i ett strukturellt sammanhang för att få till stånd långsiktiga förändringar. 

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 34 000 studenter och 4200 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och ett komplett utbud av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.