Skip to main content

Tredje gruppen nyanlända lärare har fullföljt Snabbspåret

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2019 08:45 CEST

Tidigare deltagare vid Snabbspåret för nyanlända lärare och förskollärare vid Umeå universitet. Foto: Per Melander

Fredag 5 april är det avslutning för tredje gruppen nyanlända lärare och förskollärare på utbildningen Snabbspåret vid Umeå universitet. Utbildningen har innehållit både studier och praktik. Utbildningens teoretiska del på Snabbspåret har bedrivits både på svenska och arabiska.

– Vi är glada att så många deltagare även denna gång hade möjlighet att fullfölja utbildningen som ger de en bra inblick i hur den svenska skolan fungerar. Utbildningen har även bidragit till att snabbare integrera deltagarna i skolans vardag och hjälpt dem att skaffa mer förståelse för det svenska samhället i övrigt, säger Katarina Lindahl som är lärare i Snabbspåret.

– Ännu mer glädjande är att deltagarna har utvecklat sina kunskaper i svenska på ett positivt sätt vilket ger dem större möjligheter att erbjudas fortsatt praktik eller arbete i kombination med antingen fortsatta studier i svenska eller kompletterande utbildning på universitet,

Tjugofemdeltagare har under ett halvår studerat och genomfört praktik. Snabbspåret för nyanlända lärare och förskollärare är en överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens parter.

Arbetsförmedlingen har gett uppdrag till sex lärosäten att ta fram en gemensam utbildning. Syftet med utbildningen är att dels ge teoretiska kunskaper om den svenska skolan och dels genom praktiken i skolan se hur teorin tillämpas. Men framför allt att hitta snabbare vägar in på arbetsmarknaden och ta tillvara på utländska akademikers utbildning eller yrkeserfarenhet.

Media välkomnas till avslutningen

Fredag 5 april, klockan 11.30 - 12.00, Naturvetarhuset, sal NA340, Umeå universitet.

Kontakt:
Irene Sedlacek, Lärarhögskolan Umeå universitet, irene.sedlacek@umu.se, tel. 090-786 62 40

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.