Skip to main content

Två Umeåforskare utsedda till Gunnar Öquist Fellows

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2013 16:40 CET

Molekylärbiologen Linda Sandblad, Umeå universitet, och naturvårdsekologen Jean-Michel Roberge, SLU, utses till årets Gunnar Öquist Fellow av Kempestiftelserna.

Utmärkelsen innebär att de får tre miljoner vardera till sin forskning och ett personligt pris på 50 000 kronor. Den internationellt välrenommerade forskaren Gunnar Öquist blir dessutom deras mentor.

Läs mer om Jean-Michel Roberges forskning
Pressbild (Ange fotograf: Jenny-Svennås Gillner, SLU)

Läs mer om Linda Sandblads forskning
Pressbilder (Ange fotograf: Mattias Pettersson)

Om Gunnar Öquist Fellow

Den första Gunnar Öquist Fellow utsågs i fjol och utmärkelsen gick då till Edouard Pesquet vid Umeå Plant Science Centre, Umeå universitet. Förutom ett forskningsanslag om tre miljoner kronor, som får disponeras fritt under tre år, får den utsedda även 50 000 kronor som ett personligt pris. Professor Gunnar Öquist, Umeå universitets kanske internationellt sett mest välkände forskare, ställer upp med sitt namn och sitt mentorskap för den utvalda personen. Genom sitt långvariga arbete i Kungliga Vetenskapsakademien och sina många kontakter med Nobelpristagare har han värdefull erfarenhet av banbrytande forskning, som kan komma den utvalda personen till del.


Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 34 000 studenter och 4200 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och ett komplett utbud av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.