Skip to main content

Umeå efter 2014 – stadens framtid diskuteras på Sliperiet

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2014 14:01 CEST

Vilka kortsiktiga och långsiktiga lärdomar går att dra av Kulturhuvudstadsåret? Har Umeå2014 förändrat bilden av staden? Hur ser Umeås fortsatta utveckling ut? Välkommen till ett panelsamtal om Umeå 2064 torsdagen den 18 september.

I panelen medverkar:

  • Universitetslektor Nils Wåhlin, Handelshögskolan
  • Anna Olofsson, marknadschef, Umeå kommun
  • Lars Böhlin, tidigare kulturredaktör, Väserbottens Folkblad
  • Linnea Dimitriou, Konstnärlig ledare, Sliperiet

Samtalsledare är Katrin Sten, Centrum för regionalvetenskap, Cerum. Arrangemanget är en del av Arena Kulturhuvudstaden i samarbete med Cerum och Culture and Cities.

Datum: 2014-09-18
Tid: 14.00 - 16.00
Plats: Sliperiet, Stage Box

Panelsamtalet inleds på förmiddagen den 18 september klockan 9.30–12.00 i Stage Box, Sliperiet, med en öppen workshop om framtidens stad. Hur vill vi leva? Hur ska staden se ut? Vad vill vi med Umeå? Idéhistorikern Stephen Fruitman och Anna Sjöberg, Svensk Form i Västerbotten inleder workshopen.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Katrin Sten, Centrum för regionalvetenskap
Telefon: 090-786 5976


Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.