Skip to main content

Umeå universitet ordnar prov för utländska dietister

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2016 08:53 CET

Snart ska dietister med examen från andra länder kunna genomgå ett prov för att få svensk yrkeslegitimation och därmed få arbeta i Sverige. Det är Umeå universitet som har fått uppdraget att som enda svenska lärosäte genomföra kunskapsproven för utländska dietister.

– Den som går till en dietiskt ska kunna känna sig helt trygg med att alla dietister som har svensk legitimation lever upp till samma kompetenskrav oavsett var i världen de har fått sin utbildning, säger Sandra Einarsson, programsamordnare på Institutionen för kostvetenskap vid Umeå universitet.

Provet för dietister med utbildning från andra länder ska bestå av både en teoretisk och en praktisk del. Den teoretiska delen kommer att kunna göras på distans, medan det praktiska provet ska genomföras på plats under två dagar vid Institutionen för kostvetenskap vid Umeå universitet.

Syftet med proven är att säkerställa att den sökande har både teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som motsvarar kraven för svensk legitimation för dietister. Det första teoretiska provet planeras till april 2017 och i november samma år planeras det första praktiska provet att genomföras. Verksamheten sker på uppdrag av Socialstyrelsen.

Dietist är en person med akademisk utbildning och klinisk träning som bidrar till att vårda och förebygga nutritionsrelaterade tillstånd. Dietistens yrkeskunskap innefattar bland annat näringslära, fysiologi, näringsbehov, dietetik och samtalsmetodik.

Sedan 2006 utfärdar Socialstyrelsen yrkeslegitimation för dietister. Dietistprogrammet ges på tre orter i Sverige och omfattar 180 högskolepoäng, det vill säga tre års heltidsstudier. Uppdraget att ordna kunskapsprov för dietister med utländsk examen har enbart gått till Umeå universitet.

För mer information, kontakta gärna:

Cecilia Olsson
Prefekt Institutionen för kostvetenskap
090-786 64 85
cecilia.olsson@umu.se

Sandra Einarsson
Programsamordnare Institutionen för kostvetenskap
090-786 95 27
sandra.einarsson@umu.se

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.