Skip to main content

Umeå universitet prioriterar internationalisering

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2003 09:26 CET

För ett år sedan tog universitetsstyrelsen beslut om ett program för internationalisering. Programmet är en tydlig ambitionshöjning och uttrycker starkt att internationalisering är ett prioriterat område för Umeå universitet.

Torsdag den 11 december klockan 16.30 – 19.00 bjuder Umeå universitets internationaliseringskommitté in till Kick Off för att markera att arbetet med att genomföra internationaliseringsprogrammet har börjat.

På Kick Offen kommer intresserade studenter, lärare och forskare med erfarenhet av vistelse vid något utländskt universitet samt personer som jobbar med internationaliseringsarbetet att träffas. Kick Offen kommer också att besökas av internationella gäster.

Media hälsas välkomna till träffen på Scharinska Villan

- Umeå universitet står inför många spännande utmaningar under 2004. En av dessa är att sjösätta universitetets internationella program för åren 2003-2008. Ett program som innebär en tydlig ambitionshöjning och en kraftig markering att internationalisering är ett prioriterat område, säger Per Nilsson chef för International Office.

Redan när Umeå universitet etablerades år 1965 fanns det en klart uttalad ambition att bedriva forskning, forskarutbildning och grundutbildning på ett sådant sätt att de kunde mäta sig med de bästa nationellt och internationellt.

Umeå universitets geografiskt läge i landet gjorde det angeläget att redan under den första tiden satsa på samarbete med andra länder. Därför finns det sedan länge en tradition av forskar-, lärar- och studerandeutbyte. Strävandena att göra internationalisering till en integrerad del av all verksamhet har sedan fortsatt. Till exempel genom avtal med andra universitet i världen. Avtalen ger förutsättningar för att bedriva verksamheten i nära samspel med det internationella forsknings- och utbildningssamhället.

Internationellt samarbete uppfattas numera med rätta som en kvalitetsmarkör. Det har också blivit allt mer betydelsefullt eftersom vi lever i en globaliserad värld där universiteten spelar en allt viktigare roll som noder i kunskapsnätverk där även andra viktiga aktörer ingår. Umeå universitet vill därför ytterligare höja ambitionerna inom detta fält.

Det övergripande målet är att kontinuerligt vidareutveckla all verksamhet vid Umeå universitet så att den håller högsta kvalitet enligt internationell standard. Interkulturell förståelse, mångfald samt fria tanke- och idéutbyten skall prägla verksamheten. Ambitionen är att alla anställda, via internationaliseringsarbetet, ska tillägna sig hög kulturell kompetens, goda kunskaper om förhållandena i andra länder, insikter om relativiteten i egna och nationella förhållanden och värderingar samt respekt för demokrati och alla människors lika värde.

Internationaliseringsprogrammet finns på: www.umu.se/studentcentrum/regler_riktlinjer/

Kontaktpersoner:
Per Nilsson, chef för International Office
Tel: 090-786 68 66, 070-23 66 230

Janove Sehlin, ordförande internationaliseringskommittén
Tel: 090-786 51 09

Carina Dahlberg, Pressinformatör
E-post: carina.dahlberg@adm.umu.se
Tel: 090-786 53 62