Skip to main content

Umeå universitet prisas för alkoholförebyggande insatser för studenter

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2016 09:19 CEST

Under två år har retentionsgruppen, som jobbar med studiesociala frågor vid Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, genomfört temaveckan ”Vila, Växa, Vara” för studenter. År 2016 var temat ”Studentliv och alkoholkultur”. På tisdag den 25 oktober uppmärksammar organisationen IQ den lyckade temaveckan vid en särskild diplomutdelning i Lindellhallen.

– Det är verkligen jätteroligt att den här satsningen får ett sådant erkännande! Vi är många som har jobbat hårt för att veckan ska bli bra, säger Jeanette Lundberg, folkhälsovetare vid Studenthälsan och deltagare i retentionsgruppen. 

I gruppen samverkar representanter från Studenthälsan/Studentcentrum, Kyrkan på campus och alla studentkårer. Under temaveckan, som gick av stapeln i våras, hade gruppen också ett nära samarbete med bland annat Umeå kommun, UmeBrå, Polisen och Alkohol- och drogmottagningen.

Populära alkoholfria aktiviteter

Syftet med 2016 års temavecka var att arbeta för ett mer inkluderande studentliv där alkohol kan finnas med, men inte stå i fokus. Arrangörerna ville utmana den alkoholkultur och de normer, attityder och traditioner som finns inom studentlivet och få Umeås studenter att reflektera kring sin alkoholkonsumtion.
– Kårerna ville skapa roliga, alkoholfria event, och vi genomförde bland annat alkoholfri efter-plugget-pub (EPP), bartenderutbildning och en temasittning. De här aktiviteterna lockade många studenter, säger Jeanette Lundberg.

Föredömligt förebyggande

Nu uppmärksammas alltså satsningen av organisationen IQ – ett fristående dotterbolag till Systembolaget. Temaveckan och två av delaktiviteterna får nu var sitt diplom, och har kvalificerat sig för att kallas ”IQ-projekt”, som är aktiviteter som förebygger eller begränsar alkoholens skadeverkningar.
– Sättet som personerna bakom dessa olika projekt arbetar förebyggande mot alkohol bland studenter är föredömligt. För oss på IQ var det självklart att dessa satsningar skulle bli IQ-projekt, säger Maria Sundström, ansvarig för IQs nätverk.

De satsningar som får diplom och som blivit IQ-projekt är:


Vila, Växa, Vara – en temavecka för studenter om studentliv och alkoholkultur

Alkoholfri bartenderutbildning
 – Ingick i temaveckan Vila, Växa, Vara.

Alkoholfri Harry Potter-sittning
 – Ingick i temaveckan Vila, Växa, Vara

Diplomutdelningen av IQ-projekten sker:
Tisdagen den 25 oktober, klockan 10.00 i Lindellhallen, Samhällsvetarhuset på Campus Umeå
Alexander Burman, IQ-inspiratör Region Norr, kommer att dela ut diplomen.

För mer information, kontakta:
Jeanette Lundberg,
folkhälsovetare vid 
Studentcentrum/Studenthälsan, Umeå universitet
090-786 90 53,
jeanette.lundberg@umu.se

Mer om IQ

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.