Skip to main content

Umeå universitets konstnärliga utbildningar får höga betyg

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2014 10:25 CEST

Umeå universitets kandidatutbildning i industridesign håller mycket hög kvalitet, enligt Universitetskanslersämbetet. Masterutbildningen anses ha hög kvalitet, liksom utbildningarna i fri konst samt manusutbildningen. För universitetets apotekarexamen väntar däremot en uppföljning inom ett år.

Universitetskanslersämbetet har granskat fyra utbildningar inom industridesign, vid Lunds och Umeå universitet. Masterutbildningen i industridesign vid Umeå universitet får betyget hög kvalitet medan kandidatutbildningen är den enda i landet som anses hålla mycket hög kvalitet.
– Designhögskolan har jobbat målmedvetet för att bygga upp en världsledande utbildning i design. Det här fina betyget visar att vår utbildning håller en gedigen och hög akademisk kvalitet, vilket verkligen också bekräftar de internationella topprankningar vi placerats på i andra designsammanhang såsom Red Dot och IDEA awards, säger Maria Göransdotter, prefekt vid Designhögskolan.
Designhögskolan fick 2008 utmärkelsen Framstående utbildningsmiljö av det tidigare Högskoleverket.

Vid Umeå universitet har ytterligare tre konstnärliga utbildningar utvärderats: kandidat- och masterprogrammen i fri konst samt manusutbildningen. Samtliga får omdömet hög kvalitet. Totalt har 55 konstnärliga utbildningar i landet utvärderats. Tio av dem får omdömet bristande kvalitet, 34 hög kvalitet och elva får betyget mycket hög kvalitet.

Universitetskanslersämbetet har även granskat landets apotekarexamina. Umeå universitets apotekarexamen får omdömet bristande kvalitet. Det innebär att Universitetskanslersämbetet följer upp ifrågasättandet av examensrätten efter ett år, och om universitetet har rättat till bristerna dras ifrågasättandet tillbaka. Bristerna finns på ett av de åtta utvärderade examensmålen. Utbildningen visar dock på hög måluppfyllelse för övriga utvärderade mål.

– Apotekarprogrammet är ett nytt program som startade hösten 2012. Vi har kontinuerligt arbetat med programutveckling och kvalitetsfrågor och under våren intensifierat arbetet i ett projekt där vi tillsammans med lärarna på programmet genomlyser innehållet för att identifiera programmets starka och eventuellt svaga sidor, ett arbete som vi kommer att fortsätta med. Vi tar givetvis med oss den kritik som Universitetskanslersämbetet nu framfört i det fortsatta arbetet, säger Sofia Mattsson, som är programansvarig.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Maria Göransdotter, prefekt, Designhögskolan
Telefon: 070-3367036
E-post: maria.goransdotter@dh.umu.se

Sofia Mattsson, programansvarig, apotekarprogrammet
Telefon: 070-6796693
E-post: sofia.mattsson@pharm.umu.se

Micael Norberg, prefekt, Konsthögskolan
Telefon: 090-786 69 95
E-post: micael.norberg@art.umu.se

Kerstin Engström, prefekt, institutionen för kultur- och medievetenskaper
Telefon: 090-786 6929 eller 070-211 83 82
E-post: kerstin.engstrom@kultmed.umu.se

Läs mer om utbildningarna:

Designhögskolans utbildningar i industridesign

Konsthögskolans kandidatprogram i fri konst

Konsthögskolans masterprogram  i fri konst

Manusutbildningen

Apotekarprogrammet


Foto: Johan Gunséus


Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.