Skip to main content

Umeå universitets utbildningar i kemi får blandade omdömen

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2013 09:11 CEST

Kandidatexamen i kemi vid Umeå universitet håller hög kvalitet, konstaterar Universitetskanslersämbetet, UKÄ, i en ny utvärdering. För kemiutbildningarna på magister- och masternivå däremot väntar uppföljning inom ett år.

Universitetskanslersämbetet har utvärderat 29 utbildningar i kemi vid tio lärosäten. 13 examina har hög måluppfyllelse, bland annat kandidatexamen i kemi vid Umeå universitet.

– Det är mycket glädjande att vår kandidatexamen har visat sig hålla hög kvalitet, säger Lars Lövgren, prefekt vid kemiska institutionen.

De resultat som Universitetskanslersämbetet presenterar är utvärderade enligt en ny modell, där fokus ligger på studenternas examensarbeten. Utbildningarna bedöms enligt en tregradig skala: mycket hög kvalitet, hög kvalitet eller bristande kvalitet.

Betyget bristande kvalitet ges till sju utbildningar i kemi, varav två vid Umeå universitet. Magisterutbildningen i kemi brister i tre examensmål; kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, förmåga att självständigt formulera frågeställningar, samt insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar. Examen på masterutbildningen får goda omdömen på alla områden utom ett, insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar.

– Vi kommer omedelbart att analysera bristerna för att kunna vidta åtgärder direkt inför höstterminen, framhåller Lars Lövgren. Samtidigt ska man vara medveten om att vi under de senaste åren har omarbetat vår utbildning på masternivå från grunden, vilket innebär att den inte ingår i den utvärdering som gjorts.

När en utbildning får omdömet bristande kvalitet har lärosätet ett år på sig att avhjälpa bristerna. Universitetskanslersämbetet gör en uppföljning och kan därefter dra tillbaka sitt ifrågasättande av examensrätten.

– De första studenterna på den nya masterutbildningen gör sina examensarbeten nu. Vi bedömer att vi nu har större säkerhet i att de nationella målen uppfylls. Men vi kommer självfallet att i detalj gå igenom de yttranden som ligger till grund för UKÄ:s beslut för att säkerställa att vi vidtar de åtgärder som behövs för att våra utbildningar ska hålla hög kvalitet, säger Lars Lövgren.

Under åren 2011–2014 kommer myndigheten att utvärdera alla utbildningar som leder till en examen på grundnivå eller avancerad nivå. Totalt handlar det om cirka 6 000 utbildningar.

Läs mer om utvärderingarna på UKÄ:s hemsida

För mer information, kontakta gärna:

Lars Lövgren, prefekt, kemiska institutionen, Umeå universitet
Telefon: 090-786 68 46, 070-372 57 76
E-post: lars.lovgren@chem.umu.se


Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4200 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och ett komplett utbud av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.