Skip to main content

Umeåekonom får förstapris för uppsats

Pressmeddelande   •   Jun 15, 2011 12:22 CEST

Elon Strömbäck vid Umeå universitet är en av vinnarna i Konkurrensverkets uppsatstävling med tema konkurrens och upphandling.

Priset delas ut till ekonomer och jurister, och uppsatserna ska behandla frågor av relevans för verket. Elon Strömbäck, numera doktorand vid institutionen för nationalekonomi, utsågs tidigare i juni till en av två förstapristagare i ekonomiklassen, och får 15 000 kronor för sin uppsats ”Offentlig upphandling. Obligatoriska krav och dess snedvridande effekt på konkurrensen”.

– Det känns hedrande att få det här priset och inspirerande att offentlig upphandling uppmärksammas, säger han.

I prismotiveringen står: "Denna uppsats undersöker om obligatoriska krav i offentlig upphandling snedvrider konkurrensen genom att minska antalet anbudsgivare, inte minst bland mindre företag … Studien är väl genomförd och behandlar en för Konkurrensverket viktig frågeställning."

Tävlingen vänder sig till studenter som har skrivit uppsatser om konkurrens- och upphandlingsrelaterade ämnen på C-, D- eller masternivå. I år deltog nära trettio uppsatser, och sex pristagare utsågs.
– Frågor som knyter an till konkurrens och offentlig upphandling har stor betydelse för konsumenterna och samhällsekonomin. Att öka intresset och kunskapen kring dessa frågor bidrar till väl fungerande marknader på sikt, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom i ett pressmeddelande.

För mer information, kontakta:

Elon Strömbäck,
institutionen för nationalekonomi, Umeå universitet
Telefon: 090-786 6547
E-post: elon.stromback@econ.umu.se

Mer information och pressbild finns på Konkurrensverkets webb.