Skip to main content

Umeåelever i skattjakt med Google Glass

Pressmeddelande   •   Maj 22, 2014 17:17 CEST

Den 27 maj testar Elvira Paulsson, 13 år, och Axel Lindwall, 15 år, Google Glass i forskningsprojektet #tagga2014. Eleverna ska lösa utmaningar som de får vid vissa platser längst med Umeås rådhusesplanad. De är troligtvis bland de första eleverna i världen som får chans att prova Google Glass på detta sätt.

Projektet leds av Eva Mårell-Olsson, Umeå universitet, en av få personer bosatta i Sverige som valts ut för att testa förhandsexemplar av Google Glass. Dessa glasögon kan både filma omgivningen och projicera information i användarens synfält för att på så sätt förstärka verkligheten.

Syftet med forskningsprojektet är både att utforska hur Google Glass kan användas som stöd i lärsituationer och att erbjuda studenter vid universitetet möjlighet att utveckla verktyg och pedagogiska aktiviteter för Google Glass.

Under promenaden den 27 maj medverkar Elvira Paulsson, 13 år, och Axel Lindwall, 15 år. Utmaningar och problem skickas till glasögonen när eleverna närmar sig ett specifikt område. Genom att lösa dessa utmaningar får eleverna ledtrådar till nästa plats där en ny utmaning eller ledtråd kommer att presenteras.
– Inom projektet utforskar vi hur man kan använda Google Glass i en specifik lärsituation där lärprocessen utformas som en typ av skattjakt eller ”spelifiering”, säger Eva Mårell-Olsson.

Studenterna som utvecklat tekniken för skattjakten kommer från civilingenjörsprogrammen i interaktion och design, teknisk fysik och industriell ekonomi vid Umeå universitet. Till sin hjälp har studenterna haft tekniskt sakkunniga och mentorer från de tre lokala företagen Algoryx, Dohi Sweden och CGI, som alla utvecklar IT-applikationer.

Dag: Tisdag 27 maj
Tid och plats:
Kl 15.00: Promenaden börjar vid stora kulturhuvudstadshjärtat på Rådhusesplanaden
Kl 16.00: Pressträff med möjligheter till intervjuer med de medverkande i Stadshusets restaurang

För ytterligare information, kontakta gärna:

Eva Mårell-Olsson, universitetslektor vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet
Telefon: 090-786 65 32, 070-325 80 32
E-post: eva.marell-olsson@umu.se

Mer information:

Lärande utmaningar med Google Glass

Eva Mårell-Olssons blogg


Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.