Skip to main content

Umeåforskare har upptäckt unika muskelfibrer i människans svalgmuskulatur

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2015 11:24 CET

Forskare vid Umeå universitet har upptäckt unika fibrer i de muskler som reglerar gommens läge vid andning, sväljning och tal hos både vuxna och barn.  Muskelfibrerna verkar vara vanligare hos snarkare och patienter med sömnapné. Detta enligt en nyligen publicerad artikel i tidskriften Journal of Anatomy.

– Upptäckten av den här gruppen speciella muskelfibrer ger oss större insikt i de övre luftvägarnas komplexa anatomi, fysiologi samt evolutionära specialisering, säger Farhan Shah, som är forskare vid Institutionen för integrativ medicinsk biologi, Umeå universitet, och förste författare av artikeln.

– De här fibrerna har en unik molekylär uppbyggnad som kännetecknas av att vissa nyckelproteiner saknas eller är modifierade. Det anmärkningsvärda är att avsaknaden av dessa proteiner endast tidigare rapporterats i samband med genetiska muskelsjukdomar, förklarar Farhan Shah.

Forskarteamet vid laboratoriet för muskelbiologi, under ledning av docent Per Stål, har ett nytt tillvägagångssätt för att undersöka om vibrationer och sträckningar i svalgvävnad vid snarkning kan orsaka neuromuskulära skador i de övre luftvägarna och leda till obstruktiv sömnapné och sväljsvårigheter. De unika muskelfibrerna upptäcktes i studier hos både friska personer och patienter med obstruktiv sömnapné och sväljstörningar.

Det pågående forskningsprojektets övergripande mål är att studera störningar i muskelfunktion i övre luftvägarna hos patienter med sömnapné och sväljsvårigheter. Sömnapné är förknippat med allvarliga hälsorisker såsom hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, demens och tidig död.

– Vår publicerade upptäckt är inte bara viktig för att bättre förstå funktion hos friska personer utan även för att kunna utvärdera neuromuskulära skador hos patienter med funktionella störningar i svalget. Resultaten från forskningsprojektet kommer förhoppningsvis att leda mot mer effektiva behandlingsstrategier i framtiden. Vårt fynd är ett litet men viktigt steg i den riktningen, säger docent Per Stål vid Institutionen för integrativ medicinsk biologi.

Foto: Flickr

Läs en digital publicering av artikeln i Journal of Anatomy

Journal of Anatomy, artikel:Unique expression of cytoskeletal proteins in human soft palate muscles (2015). Shah, F., Berggren, D., Holmlund, T., Levring Jäghagen, E. och Stål, P.
DOI: 10.1111/joa.12417

För mer information, vänligen kontakta:
Farhan Shah, Institutionen för integrativ medicinsk biologi, Umeå universitet
Telefon: 090 786 5136
E-post: farhan.shah@umu.se
Nedladdningsbar porträttbild på Farhan Shah

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.