Skip to main content

Umeåforskare hjälper Europa att bekämpa spridningen av Zika-viruset

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2016 14:00 CET

Forskare vid Umeå universitet hjälper att utvärdera risken att Zika sprider sig till Europa. Genom att beskriva virusets överföringssäsong och vilka riskområden som finns samt använda sin ledande expertis kring Dengue-viruset hjälper Umeåforskarna till att utveckla strategier för hur Zika kan kontrolleras.

– Från ett europeiskt perspektiv så är det omedelbart bästa svaret mot Zika att försöka förhindra virusets spridning där utbrottet nu sker, säger Joacim Rocklöv, epidemiolog vid Institutet för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet.

När Europa nu svarar på det växande globala hotet från Zika-viruset bistår Umeåforskarna, som är ledande experter på Dengue och andra myggburna virus, med värdefulla expertråd. Dengue- och Zika-virusen bärs av vissa gemensamma myggsorter och delar en mängd gemensamma drag när det gäller virusinfektionernas uttryck. Vad forskarvärlden idag vet om Dengue kommer därför vara av stor vikt i arbetet med att förstå och förhindra spridningen av Zika. I detta arbete är Umeå universitets nuvarande ledande roll inom Dengue-forskning ytterst relevant. Forskarna samtalar nu med det Europeiska smittskyddsinstitutet (ECDC) och ger expertråd kring de många kunskapsluckor som finns kring Zika.

Umeå Universitet har sedan 2011 stått värd för det EU-finansierade forskningskonsortiet DengueTools, som utvecklat olika innovativa metoder för att förutspå och motverka det myggburna viruset. Det internationella forskningsarbetet, vilket inkluderar 14 partner i 11 olika länder, har resulterat i en modell och infrastruktur för forskning som nu kan användas i kampen mot Zika-viruset.

– För att motverka spridningen av Zika kan vi använda den välfungerande infrastruktur och kunskap vi redan byggt genom DengueTools-konsortiet. I denna befintliga modell är Brasilien, ett land som drabbats hårt av Zika, redan en stark partner, säger Joacim Rocklöv.

Världshälsoorganisationen (WHO) meddelade den 1 februari att den snabba spridningen av Zika-viruset är en akut global hälsorisk, ett uttalande som var i linje med EUs tidigare utlysning om att de kommer stödja forskning på området. Förutom rollen som expertkonsulter till ECDC kommer Umeåforskarna, under ledning av Joacim Rocklöv och professor Annelies Wilder-Smith, nu att svara på EUs utlysning och dra nytta av de befintliga samarbetspartners, infrastruktur, tekniker och arbetsmodeller som redan utvecklats genom DengueTools-konsortiet.

För mer information, vänligen kontakta:
Joacim Rocklöv
Institutet för folkhälsa och klinisk medicin, Epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet
070 636 1635
joacim.rocklov@umu.se
Högupplöst porträttbild

Videointervju (på engelska) med Joacim Rocklöv
Länk: https://vimeo.com/154571562

Fråga 1 (00:00-00:36): Vad är viktigast just nu?
Fråga 2 (00:37-01:41): Varför är denna forskning viktig? Vilka är era mål?
Fråga 3 (01:42-03:16): När börjar ni arbeta med detta projekt?
Fråga 4 (03:17-): Kort bakgrundsinformation

Länk till miljöbilder/B-roll: https://vimeo.com/154571561

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.