Skip to main content

Umeåforskare i europeisk expertgrupp om klimat och hälsa

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2018 12:47 CEST

Docent Maria Nilsson. Foto: Mattias Pettersson. Fri för publicering.

Docent Maria Nilsson vid Epidemiologi och global hälsa vid Umeå universitet har utvalts att ingå i en europeisk expertgrupp om klimatförändringar och hälsa.

– Det känns viktigt och spännande att få bidra till att belysa en av vår tids riktigt stora frågor, säger Maria Nilsson.

Expertgruppens uppgift är att publicera en rapport om de hälsoproblem som hänger samman med klimatförändringarna. Rapporten beräknas vara klar till nästa årsskifte.

Expertgruppen om klimatförändringar utses av det europeiska vetenskapliga rådet EASAC, European Academies’ Science Advisory Council. Rådet ska förse beslutsfattare inom EU och medlemsländerna med oberoende information i vetenskapligt och politiskt angelägna frågor, exempelvis om miljö, jordbruk, energi, fiske, hälsa och livsmedel.

Till rådet hör expertgrupper med kvalificerade forskare som bereder specifika frågor. Det är Kungliga vetenskapsakademin som har nominerat Maria Nilsson att ingå i expertgruppen om klimatförändringar och hälsa, som hon nu alltså har utvalts till.

Redan fredag 6 april har expertgruppen sitt första möte i London.


För mer information, kontakta gärna

Maria Nilsson
Enheten för Epidemiologi och global hälsa
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Umeå universitet
Telefon: 070-349 71 74
E-post: maria.nilsson@umu.se

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.