Skip to main content

Umeåforskare publicerar ny upptäckt: Immunförsvaret kan skona celler utan ”ID-bricka”

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2007 10:46 CEST

Alla celler som saknar proteinet CD47 på cellytan förstörs i regel snabbt av immunförsvaret även om de skulle vara kroppens egna. Men processen kan påverkas, visar Umeåforskaren Per-Arne Oldenborg i tidskriften PNAS tillsammans med kolleger vid Harvarduniversitetet i USA och i Nederländerna.

Makrofagerna är ett slags vita blodkroppar som är en viktig del av immunförsvaret mot inkräktare, t.ex. bakterier. Normalt attackerar de bara kroppsfrämmande celler medan kroppsegna lämnas ifred. En viktig mekanism för att reglera detta är att de kroppsegna cellytorna har ett äggviteämne, CD47, som fungerar som ID-bricka. Om det påträffas av makrofagerna angrips cellen inte. Det beror på att makrofagerna har bromsreceptorer med förmåga att känna igen olika äggviteämnen, i det här fallet CD47. Per-Arne Oldenborg, Fernströmpristagare vid Medicinska fakulteten förra året, var med och publicerade denna upptäckt i Science år 2000.

I den här fortsatta studien undersöker forskarna om makrofagerna kan ”tränas” till att bli toleranta mot celler som saknar CD47. De har upptäckt att sådana celler inte angrips om makrofagerna har fått bildas och utvecklas i en miljö där stödjecellerna i benmärgen saknar CD47. Det skulle kunna betyda att makrofagernas tolerans mot celler i sin omgivning kan påverkas genom att man reglerar uttrycket av äggviteämnen som kan binda till makrofagernas bromsreceptorer.

CD47 varierar lite mellan olika arter, vilket t.ex. betyder att människans makrofager inte känner igen ämnet på celler från grisar eller andra djur. Detta kan vara betydelsefullt vid försök med xenotransplantation, dvs. av organ från djur till människa. Många patienter är i behov av nya organ och sådana transplantationer skulle delvis kunna avhjälpa bristen på organ från människor. Förutom de komplicerade etiska aspekterna är immunförsvaret emellertid ett stort hinder för att göra xenotransplantationer. Immunförsvarets olika delar känner igen de transplanterade cellerna och vävnaderna som kroppsfrämmande, med följd att transplantaten angrips och bryts ner. Tillsammans med forskargruppen vid Harvard i Boston visade Oldenborg i tidskriften Blood i januari i år att CD47 var viktigt i denna process. Makrofager från möss angrep celler från grisar, just för att grisens CD47 inte känns igen av musmakrofager. Men om griscellerna påverkades till att uttrycka CD47 från mus minskade angreppet från musmakrofagerna avsevärt.

För ytterligare information, kontakta docent Per-Arne Oldenborg, Inst. för integrativ medicinsk biologi, histologi med cellbiologi, tel. 090-786 59 74, e-post: per-arne.oldenborg@histocel.umu.se

Referens: Hui Wang, Maria Lucia Madariaga, Shumei Wang, Nico Van Rooijen, Per-Arne Oldenborg, Yong-Guang Yang. "Lack of CD47 on nonhematopoietic cells induces split macrophage tolerance to CD47null cells" PNAS 13744–13749, August 21, 2007, vol. 104, no. 34