Skip to main content

Umeås utbildning i folkhälsovetenskap får beröm av Högskoleverket

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2007 16:42 CET

Högskoleverket har utvärderat utbildningen i folkhälsovetenskap vid de tretton lärosäten i landet som ger utbildningen. Umeå universitets International School of Public Health står sig bra i konkurrensen, och tillhör de lärosäten som får beröm i utvärderingen.

Berömmet ges främst för att enheten för epidemiologi och folkhälsovetenskap är ”en stark grund- och forskarutbildningsmiljö med väl utvecklad forskningsverksamhet och internationalisering när det gäller folkhälsovetenskap”. Vidare får man beröm för att man tar hand om sina utländska studenter, som är i majoritet på magister- och masterprogrammet i folkhälsovetenskap, på ett bra sätt.

Högskoleverket rekommenderar ett antal justeringar av utbildningen i sin rapport, bland annat ett vidgat samarbete kring lärarresurser med fler enheter/institutioner vid universitetet, en fast ordningsföljd för kurserna i utbildningen och explicita regler för tillgodoräknande och förkunskaper både till magister- och forskarutbildning.
– Flera av dessa justeringar är saker vi redan håller på att genomföra i den nya, Bologna-anpassade utbildningen som börjar i höst, säger Anders Emmelin, studierektor för Umeå International School of Public Health.

Läs även Högskoleverkets pressmeddelande på Högskoleverkets webbplats.

Där finns även en länk till den fullständiga rapporten. Utbildningen i Umeå är den enda helt internationella utbildningen i folkhälsovetenskap i landet.

För mer information, kontakta någon av de som varit inblandade i utvärderingen:
Grundutbildningen:
Anders Emmelin, studierektor för Umeå International School of Public Health på e-post e-post Anders.Emmelin@epiph.umu.se, telefon 090-785 29 29 eller mobiltelefon 070-203 47 59.

Forskarutbildningen:
Ann Öhman, universitetslektor, på e-post ann.ohman@epiph.umu.se, mobiltelefon 070-272 22 92 eller telefon 090-785 26 13.