Skip to main content

Umeforskare tar plats i hög EU-grupp

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2016 14:53 CET

Carina Keskitalo. Foto: Mattias Pettersson

Carina Keskitalo, professor i statsvetenskap vid Umeå universitet, har utsetts att ingå i högnivågruppen för EU:s vetenskapliga stödmekanism.

– Det känns som ett fantastiskt förtroende att få vara med och sammanfatta forskningsläget inför beslut som rör hela Europa, säger Carina Keskitalo.

Gruppen – Scientific Advice Mechanism High Level Group – består av sju forskare med stöd både av ett sekretariat i Bryssel samt av de vetenskapliga akademierna omfattande EU:s medlemsländer. Ledamöterna i högnivågruppen utses av EU:s kommissionär för forskning, vetenskap och innovation Carlos Moedas utifrån ett rekommendations- och kommittéförfarande.

Gruppens senaste rapport handlar om skillnaden i koldioxidutsläpp mellan de siffror som tillverkarna redovisar och vad bilarna verkligen släpper ut i trafiken.

Parallellt med EU-uppdraget kommer Carina Keskitalo att fortsätta sitt arbete vid Institutionen för geografi och ekonomisk historia vid Umeå universitet samt vid Institutionen för skoglig resurshushållning vid SLU Umeå.

För mer information, kontakta gärna
Carina Keskitalo
090-786 50 80
070-611 10 74
carina.keskitalo@umu.se

Till Scientific Advice Mechanism High Level Group

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.