Skip to main content

Vården 2040 - Vad behövs för att lyckas?

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2019 11:22 CEST

Varmt välkommen till ett seminarium om hur vi tillsammans på nationell, regional och lokal nivå kan samarbeta för att bidra till framgångsrika och långsiktiga hållbara lösningar för framtidens kompetensförsörjning inom vården. Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning medverkar vid seminariet tillsammans med representanter från Umeå universitet, Universitetskanslersämbetet, Glesbygdsmedicinskt centrum, Region Västerbotten, Umeå kommun och Landstinget Västernorrland. Moderator: Per Melander.

Tid: Onsdag 12 juni, kl. 10.15–12.15

Plats: Vardagsrummet, Humanisthuset, Umeå universitet

Läs mer

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.