Skip to main content

Vad forskar historikerna om just nu?

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2006 17:29 CEST

Är du intresserad av vad Umeå-historikerna forskar om just nu? Ett utmärkt tillfälle att uppdatera sig infaller måndagen den 24 april, då institutionen för historiska studier presenterar aktuell forskning.

Professor Kjell Jonsson, som den 1 maj tillträder som ny överbibliotekarie vid universitetsbiblioteket inleder med sin "avskedsföreläsning". Avlutar dagen gör professor em. Ronny Ambjörnsson, som nyligen tilldelades årets Övralidspris ”för sina filosofiska berättelser där han i det förflutnas tankemönster och utopier urskiljer samtidens ansikten”.

Varmt välkommen!

Lokal: Humanisthuset, hörsal E

PROGRAM
9.00-9.15 Dekanus Britta Lundgren hälsar välkommen
9.15-10.00 Kjell Jonsson, "K.Å. Jonsson: utkast till en intellektuell biografi"
Paus
10.15-10.40 Tora Byström, "Striden om begreppen - Vem är nationell?"
10.45-11.10 Petter Carlsson, "Kommunistisk historieskrivning"
11.15-11.40 Ann-Katrin Hatje, "Genus, välfärd och rationalisering.1950-talet och den offentliga sektorn i Sverige"
Lunch
12.45-13.10 Kerstin Thörn, "Sociala intentioner i bostadens utemiljö"
13.15-13.40 Martin Hårdstedt, "Samexistensens problematik - ålänningarna och den ryska militären 1809-54"
13.45-14.10 Lotta Vikström, "Vilket liv efter brott? Levnadsbanor bland unga brottslingar och andra i 1800-talets Sundsvallsregion"
14.15-14.40 Andreaz Wasniowski, "Normer, värderingar och ideal hos RFSL 1950-1970: Om acceptabel sexualitet och strävan efter erkännande"
14.45-15.00 Paus
15.00-15.25 Kristina Espmark, "Vetenskapande utanför institutionella ramar: Om Astrid Cleve von Euler och forskning om forskning"
15.30-15.55 Svante Norrhem, "Makten bakom makten - kvinnors informella vägar till makt i tidigmodern tid"
16.00-16.15 Ronny Ambjörnsson, "Dagens intryck "


Helena Vejbrink, informatör, humanistisk fakultet
E-post: helena.vejbrink@adm.umu.se
Tel: 090-786 93 79