Skip to main content

Vila Växa Vara – en temavecka för studenter om psykisk hälsa och balans i livet

Pressmeddelande   •   Mar 05, 2015 08:25 CET

Den 9–13 mars anordnas temaveckan ”Vila Växa Vara” för alla studenter vid Umeå universitet och SLU. Under veckan erbjuds bland annat föreläsningar om stress och psykisk hälsa eller prova-på-aktiviteter som meditation och liggande avspänning. Arrangörer är Studenthälsan, Kyrkan på campus och studentkårerna.

– Stress och psykisk ohälsa finns överallt i samhället, även bland studenter, och inom den akademiska världen råder dessutom en särskild prestationskultur. Vi arrangörer vill att det ska bli mer öppet att prata om psykisk ohälsa, och uppmärksamma våra studenter på att det finns stöd och hjälp att få inom universitetet. Under hela nästa vecka kommer vi därför att finnas på plats i olika hus på campus, säger Jeanette Lundberg, folkhälsovetare vid Studenthälsan.

Hon ingår i den så kallade retentionsgruppen som står bakom temaveckan. Gruppen består av representanter från Studentcentrum (där Studenthälsan ingår), Kyrkan på campus, Umeå studentkår, Umeå naturvetar- och teknologkår, Umeå medicinska studentkår och Skogshögskolans studentkår. Till vardags jobbar gruppen förebyggande och fokuserar på studentstöd och studiesociala frågor – målet är att Umeås studenter ska må så bra som möjligt under sin studietid och klara av att fullfölja sina studier. Umeå studentkårs studiesociala ombud Cecilia Wagenius ingår också i gruppen.

– Min förhoppning är att temaveckan, förutom att ge tips och stöd, även ska ge tid för eftertanke och reflektion. Jag hoppas också att Umeås studenter tar chansen att utforska mer obekanta delar av universitetsområdet, bland annat för att få möjlighet att träffa studenter från andra utbildningar, säger hon.

Cecilia Wagenius berättar att Umeå studentkår också får tydliga signaler om att stress och prestationsångest ökar hos studenterna.
– Vi får in klart fler ärenden som handlar om dessa frågor. Men att stressa behöver inte vara negativt så länge vi får chans att återhämta oss. Därför tycker jag att vi också måste fundera över om det finns tillräckligt många miljöer på campus som passar för återhämtning, eller om det behövs fler tillgängliga rum, säger hon.

Brett program under veckan
Under temaveckan kan studenter vid Umeå universitet och SLU bland annat lyssna på föreläsningar om stress, psykisk hälsa, sömnvanor och hur skogsbesök kan användas för vila och återhämtning. Intresserade studenter kan också få prova på meditation, liggande avspänning, ”lek” och improvisation, och på onsdagskvällen ordnas ett efter-plugg-prat om livet som student.

De flesta aktiviteter är gratis och kräver ingen föranmälan, och föreläsare är bland annat forskare knutna till Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus. Samarbetspartners i temaveckan är Folkuniversitetet, Västerbottens läns landsting (Hälsa2020), SLU, SFQ Umeå och Hansson & Hammar.

Vila Växa Vara – program på svenska

Rest Relax Revive – program på engelska

För mer information, kontakta gärna:

Jeanette Lundberg,
Folkhälsovetare

Studenthälsan vid Umeå universitet

jeanette.lundberg@umu.se
090-786 9053

Cecilia Wagenius,
Studiesocialt ombud

Umeå studentkår, Umeå universitet

studiesocialt@umeastudentkar.se

070-686 90 12

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.