Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 16 träffar

EKG-förändringar kan avslöja hjärtkärlsjukdom hos personer med KOL

EKG-förändringar kan avslöja hjärtkärlsjukdom hos personer med KOL

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2017 15:03 CEST

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom är en vanlig men underdiagnostiserad sjukdom och samsjuklighet med hjärt-kärlsjukdomar är vanligt. Underdiagnostiken bidrar till bristande kunskaper om förekomst och prognostisk betydelse av hjärtkärlsjukdom hos dem med KOL. Studier visar att ett vanligt EKG kan identifiera förändringar av prognostisk betydelse och att förändringarna ökar med svårighetsgrad av KOL.

Tecken på Parkinsons sjukdom kan finnas decennier före diagnos

Tecken på Parkinsons sjukdom kan finnas decennier före diagnos

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2016 10:25 CEST

Parkinsons sjukdom debuterar smygande och ny forskning visar att det finns ökad risk för depression och höftfraktur redan 25 år före parkinsondiagnos. För personer som drabbas av Parkinsons sjukdom i yngre ålder är arbetssituationen viktig för livskvalitet. Stöd från arbetsgivaren tycks särskilt viktigt för att öka möjligheterna att fortsätta arbeta, enligt en avhandling vid Umeå universitet.

Yrselsymptom är vanliga, nästan alltid ofarliga och väldigt ofta botbara

Pressmeddelanden   •   Jun 03, 2016 07:00 CEST

På akutmottagningen vid Norrlands universitetssjukhus söker varje år nästan 1000 personer vård för yrselsymptom. Men en tredjedel av dem kan diagnosticeras och botas med en enkel manöver. Detta enligt forskare vid Umeå universitet och Västerbottens läns landsting, som idag presenterar unika rön från yrselforskningsprogrammet Projekt obalans.

Nytt sätt att diagnostisera farlig prostatacancer

Nytt sätt att diagnostisera farlig prostatacancer

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2016 12:21 CEST

För att växa och spridas behöver prostatatumörer påverka den omgivande normala vävnaden. Ju farligare tumör desto mer förändras hela organet. I en avhandling vid Umeå universitet beskrivs forskning som visar att normal prostatavävnad ”färgas” av närliggande tumörer och att ett flertal biomarkörer skulle kunna förbättra dagens begränsade diagnosmetoder för aggressiv prostatacancer.