Skip to main content

Pressmeddelanden 1 träff

Hög risk för fallolyckor kan vara ett tidigt tecken på Parkinsons sjukdom

Hög risk för fallolyckor kan vara ett tidigt tecken på Parkinsons sjukdom

Pressmeddelanden   •   Feb 03, 2016 13:07 CET

Parkinsonpatienter har redan många år innan diagnos större risk för fallskador och höftfrakturer. En ny studie vid Umeå universitet visar att Parkinsonpatienter, upp till 26 år innan diagnos, oftare råkade ut för höftfrakturer jämfört med en kontrollgrupp, vilket kan bero på en gradvis försämrad balans och i så fall vara ett betydande sjukdomstecken i ett tidigt skede.