Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 7 träffar

Ny cyberinfrastruktur för tvärvetenskaplig forskning

Ny cyberinfrastruktur för tvärvetenskaplig forskning

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2016 11:59 CET

Genom att koppla samman en rad internationella forskningsdatabaser kommer DataARC att utveckla ett online-verktyg och infrastruktur för att möjliggöra starkare och nydanande tvärvetenskaplig forskning om "human ecodynamics" i den nordatlantiska regionen. Ansvariga enheter i detta National Science Foundation-projekt vid Umeå universitet är Miljöarkeologiska laboratoriet (MAL) och Humlab.

Nyckelmolekyl identifierad som kan stoppa kronisk inflammation 


Nyckelmolekyl identifierad som kan stoppa kronisk inflammation 


Pressmeddelanden   •   Okt 14, 2015 10:00 CEST

Vårt immunförsvar kan ibland överreagera och orsaka kroniska sjukdomar, exempelvis reumatism och allergi. Nu har forskare vid Umeå och Göteborgs universitet upptäckt att en molekylär ”brytare” – MYSM1 – kan dämpa en sådan överreaktion och förhindra inflammation. Studien har nu publicerats i den ansedda tidskriften Immunity.


Ordningen i naturligt språk svårt för datorn att förstå

Ordningen i naturligt språk svårt för datorn att förstå

Pressmeddelanden   •   Maj 20, 2014 08:29 CEST

Martin Berglund har utvecklat algoritmer och metoder för att med datorers hjälp förstå strukturen i text och information, i de fall där ordningen spelar stor roll. Studiens fokus ligger på att uttyda meningar och strukturer som sammanflätats med annan irrelevant information, ett problem som liknar att uttyda hur en kortlek var ordnad innan den blandades en gång. Avhandlingen försvaras den 22 maj.

Stora brister i hur rennäringen styrs – statsvetare kräver politisk översyn

Stora brister i hur rennäringen styrs – statsvetare kräver politisk översyn

Pressmeddelanden   •   Maj 13, 2014 09:17 CEST

Styrningen av rennäringen präglas idag av motsättningar och avsaknad av konkreta mål. Det fragmenterade ansvaret och bristen på inflytande, samordning och politiskt agerande leder till minskad anpassningsbarhet inom renskötseln. – För att kunna hantera de utmaningar som renskötseln står inför krävs en politisk översyn av styrningssystemet, menar statsvetaren Annette Löf vid Umeå universitet.