Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 6 träffar

Umeå universitet leder konsortium som ska bygga hållbar latinamerikansk beredskap mot zikavirus

Umeå universitet leder konsortium som ska bygga hållbar latinamerikansk beredskap mot zikavirus

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2016 13:14 CEST

Umeå universitet är en av 25 ledande forsknings- och folkhälsoorganisationer som samlats i Recife, Brasilien, för lanseringen av ZikaPLAN (Zika Preparedness Latin American Network). Det globala initiativet finansieras av EU och ska fokusera på utbrott av zikavirus och de många forsknings- och folkhälsoutmaningar som virushotet innebär.

Södra Europa riskerar zikautbrott i sommar

Södra Europa riskerar zikautbrott i sommar

Pressmeddelanden   •   Jun 10, 2016 13:00 CEST

Aedes-myggor i Europa kan sprida zikaviruset i sommar om infekterade flygresenärer introducerar viruset. En analys av temperaturer, myggornas reproduktionsförmåga för virus, och flygpassagerartrafik från zikadrabbade områden visar att delar av södra Europa kan riskera att drabbas av zikautbrott mellan juni och augusti. Studien, ledd av forskare vid Umeå universitet, är publicerad i EBioMedicine.

Globala resmönster och ett varmare klimat placerar delar av Europa i riskzonen för dengue

Globala resmönster och ett varmare klimat placerar delar av Europa i riskzonen för dengue

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2016 10:43 CEST

Forskare vid Umeå universitet har utvecklat en modell för evidensbaserade epidemiologiska beräkningar av det myggburna dengueviruset. Resultaten visar att globala resmönster och klimatförändringar ökar spridningsrisken i tempererade områden för epidemier av dengue och potentiellt också andra klimatkänsliga och myggburna infektionssjukdomar. Detta enligt en avhandling vid Umeå universitet.

Samarbeten vid denguekonferens ska förebygga att myggburna virus sprids

Samarbeten vid denguekonferens ska förebygga att myggburna virus sprids

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2016 15:59 CET

Forskning om myggkontroll och förebyggande av denguefeber presenterades vid en internationell konferens i Colombo i Sri Lanka den 24–26 februari. Resultat och insikter från det EU-finansierade forskningskonsortiet DengueTools, som letts av Umeå universitet, kan förbättra de förebyggande insatserna som nu pågår i Brasilien och i många andra länder som drabbats av zikaviruset.