Iz2l6lkaymk9xbkoqpvn

En tredjedel av arbetare i Östeuropa och Centralasien i otrygga anställningar

Pressmeddelanden   •   Okt 12, 2016 09:30 CEST

Den nya rapporten "Progress at Risk" tittar på de snabbt växande klyftorna i Östeuropa, Turkiet och Centralasien. Det har gått 25 år sedan regionen började övergången från statssocialism, men de framsteg som gjorts sedan dess hotas nu av allt större ojämlikhet och utsatthet. I rapporten ges förslag på hur ingen ska lämnas på efterkälken, så att regionen kan nå de Globala Målen till år 2030.

Media no image

Kungaparet besöker FN-projekt under statsbesök i Bhutan

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2016 15:08 CEST

Den 8 Juni påbörjar det svenska Kungaparet ett tre dagar långt statsbesök i Bhutan, på inbjudan av Bhutans regent, Kung Jigme Khesar Namgyel Wangchuck.

Detta är det första kungliga statsbesöket i landet sedan Bhutan och Sverige etablerade diplomatiska relationer år 1985, och Kungaparet kommer att besöka två FN-projekt – ett som syftar till att minska riskerna med skogsbränder, vilka har förvärrats med klimatförändringarna, och ett som syftar till att stärka buddistiska nunnor i att ge sexualundervisning. Båda projekten reflekterar Sveriges långa partnerskap med FN för att uppnå hållbar utveckling.

”Genom sitt stöd för FN bidrar Sverige på ett mycket viktigt sätt till att utvecklingsländer ska kunna uppnå de globala målen för hållbar utveckling,” sade Christina Carlson, FN:s koordinator i Bhutan. ”Sverige är beslutna att föregå med gott exempel, och landet tar sig an många stora och viktiga frågor som klimatförändringarna, jämställdhet och rättigheter, både på hemmaplan och i sin utrikespolitik.”

I tillägg till Sveriges stöd för FN, vilket stödjer FN-kontor både globalt och i Bhutan, har UNICEF:s svenska kommitté bidragit med 2,1 miljoner dollar för att förbättra utbildning i Bhutan, bland annat genom dagisverksamhet och utvecklingscenter.

Den svenska Kungen och Drottningen kommer först att besöka en brandförebyggande led som omringar staden Thimplu, vilken byggts med hjälp från FN:s utvecklingsprogram och Global Environment Facility (GEF). Leden, som sträcker sig genom Debsi, Ramtokto, Kuenselphodrang och Namseling är brandförebyggande i sig själv, men underlättar också för brandkåren att korta ned responstiden när skogsbränder drabbar det här mer och mer urbaniserade området. Under budgetåret 2015/2016 rapporterades tjugofem skogsbränder, fler än dubbelt så många jämfört med året innan. Även om sådana bränder ofta är ett resultat av mänsklig aktivitet – efter att människor eldat jordbruksavfall, rensat landområden eller hanterat eld på ett oförsiktigt sätt – så får detta allvarligare konsekvenser nu än tidigare genom klimatförändringen som gett högre temperaturer och förlängda torrperioder.

“Sveriges stöd till GEF och den gröna klimatfonden är i linje med landets mål att bekämpa klimatförändringarna, och dess aspirationer att bli världens första fossilfria välfärdsstat,” sa Christina Carlson. ”Genom det här besöket kommer det svenska Kungaparet få en inblick i Bhutans liknande prioriteringar: att fortsätta vara ett koldioxid-negativt land, då omsorg för naturen är en del av Bhutans filosofi Gross National Happiness."

Kungen och Drottningen kommer även att besöka Sangchen Dorji Lhendrup Nunnery in Wolokha i Punakha, ett av 26 nunnekloster där United Nations Populations Fund ochBhutan Nuns Foundation gemensamt driver utbildning i sexuella och reproduktiva rättigheter och gender-relaterat våld. Nunnor har stort förtroende i sina samhällen, därför kan de effektivt sprida sina kunskaper i de samhällen och skolor som de arbetar och lever i. 1200 nunnor och munkar har fått utbildning genom det här projektet.

“Tidiga giftemål, tonårsgraviditeter och låg användning av preventivmedel är vanligt bland människor i Bhutan” säger Christina Carlson. ”Nunnor är i framkant när det gäller att ge korrekt information till unga kvinnor i många delar av Bhutan, och de kan ha verkligt inflytande över tonåringars val." 

Kontakt:

För mer information om FN:s arbete i Bhutan, inklusive bakgrund eller audiovisuellt material från projekten, vänligen kontakta:

FN:s utvecklingsprogram (UNDP)är FN:s globala nätverk för utveckling. Visammanlänkar länder med kunskap, erfarenhet och resurser som hjälper människor att förbättra sina liv. UNDP har verksamhet i 177 länder där vi arbetar för lokala lösningar på globala och nationella utmaningar. UNDP samordnar också arbetet med att uppfylla millenniemålen till 2015. Mer information finner du på www.undp.se.

Under sitt första statsbesök sedan Bhutan och Sverige etablerade diplomatiska relationer år 1985, kommer det svenska Kungaparet att besöka två FN-projekt – ett som syftar till att minska riskerna med skogsbränder och ett som syftar till att stärka buddistiska nunnor i att ge sexualundervisning. Båda projekten reflekterar Sveriges långa partnerskap med FN för att uppnå hållbar utveckling.

Läs vidare »
Media no image

UNDP toppar globalt index för transparens för internationellt bistånd, för andra året i rad

Pressmeddelanden   •   Apr 13, 2016 09:21 CEST

New York - FN:s Utvecklingsprogram (UNDP) är fortfarande den mest transparenta biståndsorganisationen i världen, enligt en ledande global rankning som lanserades idag. 

2016 års Aid Transparency Index erkänner idag UNDP som den ledande bland 46 internationella biståndsorganisationen, vilka representerar 98 procent av det totala biståndsflödet. Indexet har framtagits av Publish What You Fund, en organisation som arbetar för, och mäter transparens.  


 För andra året i rad har UNDP rankats som nummer ett i indexet som mäter nivån av transparens bland världens ledande biståndsorganisationer. Indexet bygger på International Aid Transparency Initiative (IATI), vilket satt en internationell standard på området.

”Vi är oerhört glada för erkännandet av vårt arbete med transparens, vilket är en mycket central del av vårt uppdrag,” säger Helen Clark, UNDP:s högste chef.


”UNDP var stolta över att rankas som nummer ett i förra årets index, och vårt engagemang för att göra ännu bättre ifrån oss har bara stärkts sedan dess. Vi har fortsatt att förbättra vår rapportering och kan nu ge information av var vårt arbete faktiskt får effekter,” sade Helen Clark.

”Utvecklingsländerna vi arbetar i har rätt att få veta hur utvecklingspengar används där. Alla som ger bidrag till UNDP har också rätt att veta hur vi hanterar de medel som betrotts oss.”

Just nu publicerar 400 organisationer information enligt IATI:s standard, inklusive givarländer, multilaterala organisationer, stiftelser, privata sektorn och nationella och internationella icke-statliga organisationer. Fler än 25 givaländer stödjer initiativet och deltar aktivt i hur det drivs. 


Inom FN-systemet har 14 organ redan etablerat IATI-standarden: IFAD, OCHA, OCHA-FTS, CERF, UN Women, UNCDF, UNDP, UNESCO, UNFPA, UN-Habitat, UNICEF, UNOPS, WFP och Världsbanken, med uttalat engagemang även från UNEP, UNIDO och FAO att börja publicera resultat inom ett år.

”Vi gratulerar UNDP för topplaceringen av Aid Transparency Index för andra året i rad. UNDP har blivit en ledare inom bistånds-transparens och sätter ribban högt för andra att nå upp till,” säger Rupert Simons, Chef för organisationen Publish What You Fund.


Som en av de som först skrev på IATI-initiativet publicerade UNDP sina resultat redan år 2011. Sedan dess har organisationen konsekvent mött internationell standard, bland annat med en innovativ portal (open.undp.org) där det finns information om fler än 5000 av UNDP:s utvecklingsprojekt.

FN:s utvecklingsprogram (UNDP)är FN:s globala nätverk för utveckling. Vi sammanlänkar länder med kunskap, erfarenhet och resurser som hjälper människor att förbättra sina liv. UNDP har verksamhet i 177 länder där vi arbetar för lokala lösningar på globala och nationella utmaningar. UNDP samordnar också arbetet med att uppfylla millenniemålen till 2015. Mer information finner du på www.undp.se.

2016 års Aid Transparency Index erkänner idag UNDP som den ledande bland 46 internationella biståndsorganisationen, vilka representerar 98 procent av det totala biståndsflödet. Indexet har framtagits av Publish What You Fund, en organisation som arbetar för, och mäter transparens.

Läs vidare »
Media no image

Helen Clark om hur Globala Målen ska bli verklighet

Nyheter   •   Mar 15, 2016 16:11 CET

UNDP:s högsta chef Helen Clark är på besök i Sverige. Torsdagen den 10 mars deltog hon i ett seminarium, anordnat av FN-förbundet, med titeln Sustainable Development for all – how will the vision become reality?

I sitt inledningsanförande framhöll Helen Clark att medvetenhet är en av grundstenarna för att den nya utvecklingsagendan, Agenda 2030, ska kunna bli verklighet.

- Något som är mycket tydligt här i Sverige, inledde Helen Clark, är att det finns en stor medvetenhet kring Agenda 2030 och de globala målen. En undersökning har visat att så många som 45 % av svenskarna har hört talas om målen. Det är en fantastisk siffra och en god grund att bygga implementeringen på.

Över hela världen var 2015 ett mycket viktigt år för utveckling. Flera omfattande globala avtal förhandlades fram, inte minst Addis Ababa Action Agenda, som handlar om hur utvecklingen ska finansieras, Agenda 2030, den mest omfattande utvecklingsagendan någonsin, och COP21, det stora klimatavtal som förbinder länderna att sänka sina utsläpp av växthusgaser och ta klimatproblematiken på allvar.

-Alla dessa agendor är sammanlänkade, sade Helen Clark, och vi har ett enormt arbete framför oss med att implementera dem.

Sveriges roll i att förhandla fram de globala avtalen var något UNDP:s chef lyfte fram särskilt i sitt tal. Att Sverige är aktiv i sådana här sammanhang är knappast förvånande, menade hon, med tanke på landets historiskt starka roll i multilaterala sammanhang.

-Något jag noterade, sade Helen Clark, var att Sverige inte bara kämpat för det man ville ha med, utan också mot det man inte ville ha med i den nya utvecklingsagendan. Att kärnfamiljen skulle vara navet i hållbar utveckling var till exempel något som Sverige motsatte sig, mot bakgrund av den mångfald av familjer som existerar idag.

Att många olika aktörer behövs för att implementera Agenda 2030 är något UNDP ofta lyfter fram, så också här. Återigen gav Helen Clark ett svenskt exempel: modejätten H&M, som nyligen har skärpt sina regler för goda arbetsförhållanden.

- När så stora företag som H&M går emot exploatering och säger ”not on my watch”, då får det stora positiva konsekvenser för utveckling, menade Helen Clark.

När FN-förbundets Generalsekreterare Linda Nordin frågade vad var och en kan bidra med för de globala målen svarade Helen Clark med ett ord:

-Optimism. Vi måste vara optimistiska och tro att verklig förändring är möjlig. Se bara hur långt Europa har kommit på 70 år. En sådan utveckling kan ske på andra platser också. Så var positiva och gör era röster hörda, avslutade Helen Clark.

Läs vidare »
Media no image

Human Development Report 2015: "Möt utmaningarna och ta till vara på möjligheterna på den nya arbetsmarknaden”

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2015 09:52 CET

Två miljarder människor har lyfts ur låga nivåer av mänsklig utveckling. För att driva utvecklingen framåt behöver vi nu fokusera på arbetsmarknaden, enligt 2015 års upplaga avHuman Development Report.

Addis Ababa, 14 december 2015 — En snabb teknisk utveckling, fördjupad globalisering, ett åldrande samhälle och en rad utmaningar på miljöområdet gör att arbetsmarknaden, och vad det innebär att arbeta, förändras i snabb takt. Den nya arbetsmarknaden innebär stora möjligheter för vissa, men också stora utmaningar för andra. 2015 års Human Development Report, som släpps idag vid en ceremoni i Etiopien, uppmanar regeringar världen över att agera för att säkra att ingen lämnas på efterkälken i en snabbt förändrande arbetsmarknad.

Rapporten, Work for Human Development, belyser vikten av jämlikhet och värdiga arbeten för alla. Genom att göra det uppmanar den regeringar att se bortom formella tjänster till den mångfald av arbeten som faktiskt finns, såsom obetalt vård- och hushållsarbete och volontär- och kreativa arbeten. Alla dessa är viktiga för mänsklig utveckling. Rapporten menar att det bara är genom ett brett perspektiv som nyttan av arbetsmarknaden verkligen kan tas tillvara för hållbar utveckling.

Under lanseringen talade bland annat Etiopiens Statsminister Hailemariam Desalegn. Han sa att ”genom anställningar kan samhället verkligen drivas framåt, och fler människor behöver kunna dra nytta av fördelarna med långsiktigt hållbara arbetsmöjligheter som hjälper dem och deras familjer att blomstra.”

Behovet av inkluderande och hållbara arbetsmöjligheter lyftes också av UNDP:s högsta chef Helen Clark, som sa att ”värdiga arbeten bidrar till rikedom i rent ekonomiska termer men också rikedom i vidare bemärkelse, för den enskilda människan. Alla länder behöver möta utmaningarna i den nya arbetsmarknaden och greppa möjligheterna att förbättra människors liv och möjlighet till försörjning.”

Med bättre hälsa och utbildning och en minskning av extrem fattigdom, har två miljarder människor rört sig ut ur låga utvecklingsnivåer de senaste 25 åren, visar rapporten. Men för att säkra de här fördelarna och driva utvecklingen vidare behövs ett tydligare fokus på värdiga arbeten.

830 miljoner människor klassas som fattiga arbetare, som lever på under två dollar om dagen. Över 200 miljoner människor, inklusive 74 miljoner ungdomar är arbetslösa, medan 21 miljoner arbetar under slavliknande förhållanden.

”Mänsklig utveckling kommer att accelerera när alla som vill arbeta har möjligheten att göra det under värdiga förhållanden. Men i många länder är människor ofta exkluderade från avlönade jobb eller betalas mindre än andra för att utföra samma arbetsuppgifter”, berättar rapportens huvudförfattare Selim Jahan.

Kvinnor utför tre av fyra timmars obetalt arbete

Rapporten presenterar en ny detaljerat uppskattning av hur arbete – inte bara betalt arbete – fördelas mellan män och kvinnor. Medan kvinnor utför 52 procent av allt arbete globalt sett, kvarstår djupa ojämlikheter i hur arbetet fördelas.

Kvinnor löper större risk än män att inte få betalt för sitt arbete, då tre av fyra timmars obetalt arbete utförs av just kvinnor. I andra änden av skalan utför män två av tre timmar av det betalda arbetet. Eftersom kvinnor ofta bär bördan av att vårda nära familjemedlemmar varnar rapporten att den här klyftan kommer att växa med en åldrande befolkning.

När kvinnor får betalt tjänar de i snitt 24 procent lägre än män, och kvinnor innehar färre än en fjärdedel av alla högnivåpositioner inom näringslivet.

”För att minska den här ojämlikheten behöver samhällen nya förhållningssätt och riktlinjer, inklusive bättre tillgång till gratis omsorg. Att säkra lika betalning, möjliggöra föräldraledighet och motarbeta trakasserier och de sociala normer som exkluderar så många kvinnor från betalt arbete är några av de förändringar som behövs. Det skulle göra att bördan av obetalt arbete fördelas mer jämlikt och ge fler kvinnor ett genuint val om de vill förvärvsarbeta eller inte”, sade Helen Clark.

Globalisering och den digitala revolutionen är dubbeleggade svärd

Globalisering och tekniska framsteg skapar en alltmer polariserad arbetsmarknad. ”Det har aldrig funnits bättre möjligheter att vara en välutbildad arbetare. Men det är inte en bra tid att vara en outbildad sådan. Klyftorna fördjupas”, säger rapportens författare Selim Jahan.

Välutbildade arbetare, och de som har tillgång har tillgång till teknik, inklusive internet, har också tillgång till en rad nya typer av arbete, och hur det arbetet utförs. Idag finns det 7 miljarder mobilabonnemang, 2,3 miljarder människor med ’smart phones’ och 3,2 miljarder med internetuppkoppling. Det här har fört med sig en mängd utmaningar på arbetsmarknaden, exempelvis massutflyttning av banktjänster, ICT-support och andra tjänster.

Trots nya möjligheter blir fler jobb mer och mer sårbara, och det finns en djup klyfta på det digitala området, noterar rapporten.

År 2015 hade 81 procent av alla hushåll i utvecklade länder internetuppkoppling, men bara 34 procent i utvecklingsländer och 7 procent i de minst utvecklade länderna.

Många typer av rutinarbete, som olika kontorsjobb, förväntas fortsätta försvinna eller ersättas med datorer, varnar rapporten, medan många arbetare möter andra orosmoln. Enligt den internationella organisationen för arbete ILO arbetar 61 procent av de anställda i världen utan kontrakt och bara 27 procent täcks av sociala skyddsnät.

Rapporten uppmanar regeringar att utforma nationella strategier som tar i beaktande de många utmaningar som växer i den snabbt förändrande arbetsmarknaden.

Hållbara arbeten, möjligheter för både nuvarande och framtida generationer

Rapporten betonar den nyckelroll som arbetsmarknaden kan spela i att uppnå de Globala Målen för hållbar utveckling.

”Den typ av arbete som många av oss utför kommer behöva ändras om våra ekonomier och samhällen ska göra verkliga framsteg mot lägre koldioxidutsläpp och en klimatresistent framtid. De här förändringarna kommer att påverka hur morgondagens arbetsmarknad ser ut”konstaterar rapporten.

Genom grön tillväxt kommer nya jobb att skapas, andra förändras och ytterligare andra att försvinna helt. De här förändringarna behöver mötas genom sociala skyddsnät som genom att stärka arbetares trygghet.

Rapporten menar att en rad arbetsmöjligheter kan skapas av de Globala Målen. Den uppskattar, exempelvis, att runt 45 miljoner hälsoarbetare kommer att behövas för att möta hälsodelen av de Globala Målen. Då skulle den globala hälsosektorn öka i storlek från 34 miljoner anställda 2012 till 79 miljoner 2030.

En ny agenda för arbeten

Medan policyresponsen för den nya arbetsmarknaden kommer att variera mellan länder kommer tre huvudsakliga kluster av förhållningssätt vara avgörande om regeringar och samhällen ska maximera fördelarna och minimera nackdelarna med den nya arbetsmarknaden. Strategier behövs för att skapa arbetstillfällen och säkra arbetares trygghet och välfärd. Rapporten föreslår därför en tredelad agenda:

 • Ett nytt socialt kontrakt mellan regeringar, samhället och den privata sektorn, för att försäkra att alla medlemmar i samhället, särskilt de som arbetar utanför den formella sektorn, får sina behov tillgodosedda.
 • En global överenskommelse mellan regeringar för att garantera arbetares rättigheter och förtjänster runt om i världen.
 • En inkluderande agenda för värdiga arbeten, som arbetar för frihet, jämlikhet, trygghet och mänsklig värdighet i arbetslivet.

Till redaktörer

OM DEN HÄR RAPPORTEN: Human Development Report är en fristående publikation från FN:s utvecklingsprogram United Nations Development Programme (UNDP). För att ladda ned rapporten och få tillgång till extramaterial, inklusive regionala implikationer, vänligen se följande länk:http://hdr.undp.org

2015 Human Development Reporthttp://hdr.undp.org/en/2015-report

Press paket på alla FN-språk:http://hdr.undp.org/en/2015-report/press

UNDP samarbetar med människor på alla nivåer i samhället för att hjälpa dem bygga nationer som kan motstå kriser, driva och vidhålla tillväxt som förbättrar livskvalitén för alla människor. Med närvaro i fler än 170 länder och territorier erbjuder vi ett globalt perspektiv och lokala insikter för att stärka och bygga motståndskraftiga nationer.

FN:s utvecklingsprogram (UNDP) är FN:s globala nätverk för utveckling. Visammanlänkar länder med kunskap, erfarenhet och resurser som hjälper människor att förbättra sina liv. UNDP har verksamhet i 177 länder där vi arbetar för lokala lösningar på globala och nationella utmaningar. UNDP samordnar också arbetet med att uppfylla millenniemålen till 2015. Mer information finner du på www.undp.se.

Snabb teknisk utveckling, globalisering och en rad utmaningar på miljöområdet m.m. gör att arbetsmarknaden, och arbete förändras i snabb takt. Den nya arbetsmarknaden innebär stora möjligheter för vissa, men också stora utmaningar för andra. 2015 års HDR, som släpps idag i Etiopien, uppmanar regeringar att agera för att säkra att ingen lämnas på efterkälken på en snabbt förändrande arbetsmarknad.

Läs vidare »
Ajnl5ms8gg0mkep9vuuc

Konsensus kring slutdokumentet kring den nya hållbara utvecklingsagendan

Pressmeddelanden   •   Aug 05, 2015 12:19 CEST

Söndagen den 2 augusti enades FN:s 193 medlemsstater om slutdokumentet som kommer att utgöra den nya agendan för hållbar utveckling. Överenskommelsen avslutande en förhandlingsprocess som pågått i över två år. Den ambitiösa nya agendan har 17 mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdomen, främja välstånd och människors välbefinnande och samtidigt skydda miljön till år 2030.

U75lm4mimvtulxsvjl7d

FN:s årliga rapport om utveckling i världen och millenniemålen

Pressmeddelanden   •   Jul 06, 2015 16:15 CEST

Betydande framsteg har gjorts i världen mot att nå målen som sattes upp år 2000. Många av målen har redan uppnåtts och vid årsskiftet byts millenniemålsagendan ut mot den kommande hållbarhetsagendan. "Mobiliseringen bakom millenniemålen har producerat den mest lyckade anti-fattigdomsrörelsen i historien" skriver FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon i inledningen till den sista rapporten.

Media no image

Human Development Report 2014: 2,2 miljarder människor lever under – eller nära – fattigdomsgränsen

Pressmeddelanden   •   Jul 24, 2014 07:30 CEST

 Årets Human Development Report – med fokus på sårbarhet och motståndskraft – efterlyser universell tillgång till grundläggande sociala tjänster, starkare sociala skyddsnät och full sysselsättning. Detta för att kunna stärka och säkra den mänskliga utvecklingen.

Ihållande sårbarhet hotar den mänskliga utvecklingen. Om inte sårbarheten systematiskt minskas genom politiska initiativ kommer den utveckling som sker vare sig vara hållbar eller jämlik. Det är kärnbudskapet i årets Human Development Report som lanserades i Tokyo i dag av chefen för FN:s utvecklingsprogram (UNDP), Helen Clark. Rapporten, som har titeln Sustaining Human Progress: Reducing Vulnerabilities and Building Resilience, ger ett nytt perspektiv på begreppet sårbarhet och lägger fram förslag för att stärka motståndskraften – både hos samhällen och individer.

Enligt de senaste inkomstberäkningarna av fattigdom lever 1,2 miljarder människor på mindre än 1,25 USD per dag. UNDP:s mångdimensionella fattigdomsindex visar dock att nära 1,5 miljarder människor i 91 utvecklingsländer lever med svåra och överlappande brister vad gäller hälsa, utbildning och levnadsstandard (så kallad mångdimensionell fattigdom). Och även om fattigdomen
minskar globalt är dessutom ytterligare cirka 800 miljoner människor i farozonen för att falla tillbaka i extrem fattigdom till följd av kriser och andra bakslag.

”Genom att ta itu med dessa sårbarheter kan alla människor få del av utvecklingsframstegen. Den mänskliga utvecklingen kommer då att bli mer rättvis och hållbar”, sa UNDP:s chef Helen Clark vid presentationen av rapporten.

Fokus på det som hindrar framstegen 
Enligt rapporten är förståelsen av sårbarhet viktigt för att säkra framsteg, speciellt idag då kriser breder ut sig och sprids snabbare än tidigare.  Rapporten pekar också på att den mänskliga utvecklingstakten, mätt genom Human Development Index (HDI), har bromsats upp i alla världens regioner. Detta då hot som finanskriser, fluktuationer i livsmedelspriser, naturkatastrofer och våldsamma konflikter avsevärt hindrar framstegen. Vidare menar rapporten att ”ett av de huvudsakliga målen med Post-2015-agendan måste vara att reducera fattigdomen och minska människors sårbarhet”. Att utrota den extreman fattigdomen handlar enligt rapporten inte bara om att få ner fattigdomen till noll, det handlar även om att den ska stanna där – att ingen ska vara fattig.

Vem är sårbar och varför? 
”Att minska människans sårbarhet är en viktig ingrediens i alla agendor för att förbättra den mänskliga utvecklingen”, skriver Nobelpristagaren Joseph Stiglitz i ett bidrag till rapporten. ”Vi måste närma oss detta synsätt ur ett brett, systematiskt perspektiv”

Årets rapport är skriven utifrån den utgångspunkten och riktar fokus på hursårbarhet bidrar till att olika riskfaktorer som påverkar den mänskliga utvecklingen kan förstärkas.

Rapporten analyserar strukturella sårbarheter, som uppkommit till följd av diskriminering och institutionella brister under en längre tid. Detta drabbar fattiga, kvinnor, migranter, funktionshindrade, ursprungsbefolkningar och äldre människor extra hårt. Exempelvis saknar 80 procent av dagens äldre socialt skyddsnät. En stor andel av dessa äldre är dessutom både fattiga och funktionshindrade.

I rapporten introduceras konceptet ”life cycle vulnerabilities” – sårbarheter kopplade till livscykeln – som visar på speciellt känsliga skeden i livet. De första 1000 dagarna efter födseln, övergången från ungdom till ung vuxen och från vuxen till äldre är exempel på sådana skeden.

”Individens kunskap och egenskaper formas under hela livstiden och måste vårdas och underhållas för att inte stagnera eller gå förlorade”, står det i rapporten. ”Vår kapacitet påverkas av investeringar i den tidiga barndomen och även kortvariga kriser kan få långsiktiga negativa konsekvenser.”

Som ett illustrerande exempel på vikten av tidiga stödinsatser innehåller rapporten en studiesom visar att fattiga 6-åringar i Ecuador har ett betydligt mindre ordförråd än sina jämnåriga i mer välbärgade familjer. Tidiga investeringar i barns utveckling är därför av yttersta vikt, konstaterar rapporten. 

Även fattiga länder har råd med grundläggande sociala tjänster för alla 
Rapporten argumenterar för universellt tillhandahållande av grundläggande sociala tjänster i syfte att stärka motståndskraften och avvisar uppfattningen att det bara är rika länder som har råd med detta. I rapporten presenteras en analys över länder med olika inkomstnivåer och styrelseskick som antingen påbörjat eller redan genomfört sådana åtgärder. Analysen omfattar inte bara välfärdsstater som Danmark, Norge och Sverige, utan även snabbväxande ekonomier som Sydkorea och utvecklingsländer som Costa Rica.

Enligt rapporten införde de analyserade länderna någon typ av socialförsäkring vid en tidspunkt då deras BNP var länge än Indiens och Pakistans är idag.

”Men det kan vara tillfällen då lika möjligheter kräver olik behandling”, säger Khalid Malik, chef för UNDP:s Human Development Report Office. ”En större andel av resurserna och bättre tillgång till tjänster kan behöva ges till de fattiga, de utstötta och marginaliserade – detta för att förbättra allas
möjligheter och kapacitet.

 

Full sysselsättning måste åter stå i centrum för den globala politiska agendan 
Rapporten manar världens regeringar att återigen ta målet om full sysselsättning på allvar. Detta mål var centralt för den makroekonomiska politiken under 1950- och 60-talen men försvann sedan från den globala dagordningen efter oljekriserna i början på 70-talet.

Rapporten argumenterar för att full sysselsättning ger sociala fördelar som vida överstiger de privata, det vill säga lönen. Exempel på detta är främjandet av social stabilitet och sammanhållning. Det är viktigt att uppmärksamma de utmaningar som utvecklingsländerna står inför för när det gäller att skapa full sysselsättning. Därför uppmannar rapporten till strukturella reformer så att arbetstagarna omfattas av moderna och formaliserade anställningsformer. Detta inkluderar exempelvis en övergång från jordbruk till industri och tjänster samt kräver investeringar i såväl infrastruktur som utbildning.

Sociala skyddsnät kan införas redan på tidiga stadier av utveckling 
En majoritet av världens befolkning saknar ett fullständigt socialt skyddsnät som innefattar pensionsprogram och arbetslöshetsförsäkringar. Rapporten hävdar att sociala skyddsnät kan inrättas redan under tidiga utvecklingsstadier.

”Att inrätta grundläggande sociala skyddsnät för världens fattiga skulle kosta mindre än 2 procent av världens BNP”, står det i rapporten. En uppskattning av hur mycket ett grundläggande social skyddsnät – inklusive ålder- och invalidpension, grundläggande barnomsorg, universell tillgång till
hälsovård, social assistans och åtgärder för att minska arbetslösheten – skulle kosta för tolv afrikanska och asiatiska låginkomstländer visar på ett spann mellan 10 procent av BNP i Burkina Faso till mindre än 4 procent av BNP i Indien.

Rapporten slår fast att ”ett grundläggande socialt skyddspaket är överkomligt om låginkomstländerna omfördelar sina kostnader och blir bättre på att mobilisera inhemska resurser (exemplevis genom skatteupptag), i kombination med stöd från det internationella givarsamfundet.”

Kollektiva och samordnade åtgärder krävs på global nivå 
Enligt rapporten krävs kollektiva åtgärder och bättre samordning för att minska de sårbarheter som blir alltmer globala.

Dagens utmaningar – från finanskriser och klimatförändringar till konflikter och flyktingströmmar –  är gränsöverskridande till naturen men effekterna påverkar både lokalt och nationellt. Ett illustrerande exempel är Niger, som drabbats av allvarlig hungersnöd till följd av många och långa perioder av torka. Mitt i den svåraste matkrisen, som även drabbade andra länder i regionen, tvingades Niger dessutom hantera de utmaningar som man ställdes inför då man tog emot tusentals människor som flytt från konflikten i grannlandet Mali.

Rapporten slår fast att gränsöverskridande hot inte kan lösas genom att enskilda nationer agerar oberoende av varandra; hoten kräver ett nytt fokus från det internationella samfundet som sträcker sig bortomkortsiktiga lösningar som humanitärt bistånd. Mot denna bakgrund argumenterar rapporten för att ”internationell konsensus när det gäller universella sociala skyddsnät” måste inkluderas i post-2015-agendan.

 

Om rapporten: Human Development report är en redaktionellt oberoende rapport som ges ut av FN:s utvecklingsprogram. För att ladda ner rapporten, plus ytterligaren referensmaterial om Human Development Index och mer regionspecifik information,
vänligen besök:
http://hdr.undp.org

Fullständigt presskit finns att ladda ner på:
http://hdr.undp.org/en/2014-report/press

FN:s utvecklingsprogram (UNDP) är FN:s globala nätverk för utveckling. Vi sammanlänkar länder med kunskap, erfarenhet och resurser som hjälper människor att förbättra sina liv. UNDP har verksamhet i 177 länder där vi arbetar för lokala lösningar på globala och nationella utmaningar. UNDP samordnar också arbetet med att uppfylla millenniemålen till 2015. Mer information finner du på www.undp.se.

Årets Human Development Report – med fokus på sårbarhet och motståndskraft – efterlyser universell tillgång till grundläggande sociala tjänster, starkare sociala skyddsnät och full sysselsättning. Detta för att kunna stärka och säkra den mänskliga utvecklingen.

Läs vidare »
Media no image

FN:s årliga rapport om utvecklingen i världen:Fler millenniemål i sikte till 2015

Nyheter   •   Jul 07, 2014 17:25 CEST

Flera av millenniemålen har redan uppnåtts och det globala biståndet ökar. Med bibehållet fokus och en sista kraftansträngning finns möjlighet att bocka av ytterligare delmål i tid till 2015, då målen ska vara uppfyllda. Enligt den senaste statistiken har stora framsteg gjorts när det gäller att bekämpa smittsamma sjukdomar, öka kvinnors politiska deltagande och
bekämpa hungern.  ”Det är knappt 550 dagar kvar till millenniemålen går ut. Att fortsätta arbetet för att uppnå så många delmål som möjligt är det bästa sättet för världens ledare att ge kraft åt den nya utvecklingsagendan – Post-2015. Vi måste visa att vi menar allvar med våra löften till världens fattiga”, säger FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson i en kommentar till den färska millenniemålsrapporten.

Miljontals människor har fått det bättre tack vare de globala, regionala och lokala insatser som gjorts för att nå millenniemålen. Det framgår av FN:s årliga millenniemålsrapport som idag presenteras i New York. Delmålen om att halvera fattigdomen, öka tillgången till rent vatten, förbättra livet för sluminvånare och att lika många flickor som pojkar ska få börja skolan har redan uppnåtts. Årets rapport visar att ytterligare mål är på god väg att uppnås i tid till 2015, som är millenniemålens stoppdatum.

Om den nuvarande trenden håller i sig kommer världen att överträffa de uppsatta målen för malaria-, tuberkulos- och hiv-behandling. Även målet om att halvera världens hunger verkar vara inom räckhåll. Stora framsteg har också gjorts när det gäller tekniköverföring, skuldsanering och ökat kvinnligt politiskt deltagande.

Millenniemålsrapporten är baserad på omfattande officiell statistik och visar hur nationella
regeringar, det internationella samfundet, civilsamhället och den privata sektorn tillsammans gjort stora framsteg för att infria millenniemålen, minska den globala fattigdomen samt skapa förutsättningar för en bättre framtid.
 

”Millenniemålen är ett löfte om att upprätthålla grundläggande principer om mänsklig värdighet,
jämlikhet och rättvisa” sa Ban Ki-Moon vid lanseringen av årets rapport.

Miljontals liv har räddats 
Under de senaste 20 åren har dödligheten bland barn under fem år sjunkit med nästan 50 procent, vilket motsvarar att 17 000 färre barn under fem år dör varje dag. Mellan 1990 och 2013 har dessutom mödradödligheten minskat med 45 procent. Även millenniemål 6 – stoppa spridningen av smittsamma sjukdomar – har gått framåt:

 • Antalet hiv-infektioner minskar och 6,6 miljoner liv har kunnat räddas tack vare ökad
  tillgång på bromsmediciner.
 • 22 miljoner liv har kunnat räddas – tack vare förbättrad behandling av tuberkulos.
 • 3,3 miljoner malariarelaterade dödsfall har undvikits tack vare ökad medvetenhet
  och kunskap om sjukdomen.

Millenniemålen – grunden för framtidens utvecklingsagenda 
Med knappt 550 dagar kvar tills millenniemålen går ut har FN:s medlemsländer fullt upp med att utforma nästa globala utvecklingsagenda som ska antas av världens ledare i september nästa år. Årets millenniemålsrapport slår fast att det är avgörande för de nya utveckligsmålen att arbetet för att infria millenniemålen fortsätter även under det kommande året. Trots stora framsteg överlag återstår nämligen fortfarande mycket att göra; barn- och mödradödligheten är exempelvis fortfarande hög, trots att många dödsfall hade kunnat undvikas. Samma sak gäller sanitetsmålet där vi – framstegen till trots – riskerar att inte nå ända fram. Rapporten uppmanar därför alla intressenter att intensifiera arbetet på de områden där framstegen inte varit tillräckliga.

Satsningar på sanitet kan ge stora vinster 
Sedan 1990 har 2,3 miljoner människor fått tillgång till förbättrat dricksvatten. Under samma tidsåperiod har dessutom en fjärdedel av jordens befolkning fått tillgång till förbättrad sanitet (genom latriner, vattentoaletter eller andra sanitetsanläggningar). Fortfarande tvingas dock en miljard människor tillämpa så kallad “open defication”, vilket innebär att de gör sina behov i det fria, något som medför stora hälsorisker. En övervägande majoritet av dessa – 82 procent – lever i folkrika medelinkomstländer. Det krävs därför ännu större ansträngningar och investeringar för att förändra situationen för människor som saknar tillgång till god och hållbar sanitet. 

Kunskapen finns – nu krävs kraftfullare insatser för att rädda ännu fler kvinnor och barn  Under 2013 dog nästan 300 000 kvinnor runt om i världen i samband med graviditet eller förlossning –dödsfall som i många fall hade kunnat förhindras. Även om de allra flesta kvinnor i utvecklingsländerna idag genomgår någon typ av hälsoundersökning under sin graviditet är det bara hälften som har möjlighet till de fyra prenatala hälsoundersökningar som rekommenderas.

Diarré och lunginflammation är fortfarande de vanligaste dödsorsakerna för barn under fem år. Dessutom beräknas 25% av alla barn under fem år i utvecklingsländerna lida av hämmad tillväxt (engelskans ”stunted”) – på grund av lågt eller felaktigt näringsintag. Även om andelen barn som lider av hämmad tillväxt har minskat avsevärt sedan 1990 beräknas 162 miljoner barn runt om i världen ha
kroniska besvär orsakade av undernäring som kan förebyggas.

Idag börjar nio av tio barn i utvecklingsländerna skolan. Av de 58 miljoner barn som inte går i skolan bor hälften i konfliktdrabbade områden. Det är barn från dessa områden, flickor från fattiga hushåll på landsbygden och barn med olika typer av funktionshinder som löper allra störst risk att bli utan grundläggande utbildning. Det relativt höga antalet barn som inte fullföljer sin grundskoleutbildning förblir även det ett hinder för att uppnå universell allmän grundutbildning.  

Skuldbördan minskar – men det rekordhöga biståndet missar de allra fattigaste  
Efter två års nedgång ökar nu åter det officiella biståndet. Under 2013 uppgick det till 134,8 miljarder dollar – den högsta nivån någonsin. Biståndet till de allra fattigaste länderna, som står längst ifrån att uppnå millenniemålen, är dock på nedgång. Bland framstegen märks att tullar och avgifter har minskat och ungefär 80 procent av importen från utvecklingsländerna till de utvecklade länderna sker numera tullfritt. Utvecklingsländernas skuldbörda ligger fortsatt kvar på ungefär 3 procent av exportintäkterna, vilket innebär en minskning med tre fjärdedelar sedan 2000.

Bättre data skulle ge bättre resultat
Sammanfattningsvis slår rapporten fast att betydande framsteg inom utvecklingsarbetet har gjorts på senare tid. Rapporten framhäver emellertid att bristen på tillförlitlig statistik i många länder försvårar utvecklingsbevakningen och att bättre statistisk rapportering skulle leda till ökade möjligheter att nå millenniemålen. Ett exempel på detta är att antalet länder som lämnade in lägesrapporter om situationen för hiv/AIDS ökade från 102 till 186 mellan åren 2004 till 2012. Detta bidrog i sin tur till ökade globala insatser i kampen mot viruset; finansieringen för hiv-programmen mer än tredubblades och 9,5 miljoner människor som lever med hiv hade 2012 fått tillgång till bromsmedicinering.

The Millennium Development Goals Report 2013, är en årlig översikt av hur det går för millenniemålen – globalt och regionalt. Rapporten ges ut av UNDESA (FN:s avdelning för
ekonomiska och sociala frågor) och bygger på aktuell statistik från över 28 FN-organisationer och andra internationella organisationer. En fullständig uppsättning av den data som används i rapporten finns tillgänglig på
mdgs.un.org.


Mer information: www.un.org/millenniumgoals

Mediaförfrågningar:

Stockholm: UNDP:s nordiska kontor, Monica
Lorensson,
monica.lorensson@undp.org, 076-883 96 56

 New York: FN Sekretariatets
informationsavdelning, Wynne Boelt,
boelt@un.org, + 1 212-963-8264 

Flera av millenniemålen har redan uppnåtts och ytterligare delmål är inom räckhåll i tid till 2015. "Att fortsätta arbetet för att uppnå så många millenniemål som möjligt är det bästa sättet för världens ledare att ge kraft åt den nya utvecklingsagendan – Post-2015. Vi måste visa att vi menar allvar med våra löften till världens fattiga”, kommenterar FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson.

Läs vidare »
Pm3k6qdmuaznhdpoaxmt

FN:s årliga rapport om utvecklingen i världen: Fler millenniemål i sikte till 2015

Pressmeddelanden   •   Jul 07, 2014 16:00 CEST

Flera av millenniemålen har redan uppnåtts och ytterligare delmål är inom räckhåll i tid till 2015. ”Att fortsätta arbetet för att nå så många mål som möjligt är det bästa sättet för världens ledare att ge kraft åt den nya utvecklingsagendan – Post-2015. Vi måste visa att vi menar allvar med våra löften till världens fattiga”, säger FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson om rapporten.

Kommande evenemang 1 evenemang

27 Okt 09:00

Who deals with the security aspects of climate change?

2016-10-27, 09:00 - 10:30
Klara Konferens, Vattugatan 6, Stockholm

Bilder & Videor 3 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

Om UNDP

UNDP är FN:s utvecklingsprogram. Vi arbetar för inkluderande och hållbar utveckling, världen över.

UNDP finns på plats i över 170 länder för att, tillsammans med länderna själva, arbeta för att bekämpa fattigdomen, stärka demokrati och lokala institutioner, förebygga och lösa konflikter och kriser, samt arbeta för ett miljömässigt hållbart samhälle. Att främja kvinnors ställning och stärka respekten för de mänskliga rättigheterna genomsyrar allt vi gör.

På global nivå har UNDP ett samordnande ansvar inom FN-systemet. I enskilda länder är det ofta UNDP-chefen som samordnar FN-organens olika insatser. Dessutom har UNDP ett särskilt ansvar att koordinera nationella och globala insatser för att nå de Globala Målen – 17 mål för hållbar utveckling som världens ledare enades om 2015, och som ska vara uppfyllda till år 2030.

Adress

 • UNDP
 • Linnégatan 87A
 • 100 55 Stockholm
 • Sverige
 • Vår hemsida