Ye4ahu9yotdmofmhetnp

Hur uppfylls de Globala målen?

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2017 14:43 CEST

- Sveriges roll inför havskonferensen och FN:s politiska högnivåforum Den 30 maj arrangerar UN Foundation och UN Development Programme ett seminarium om genomförandet av de Globala målen. Under en förmiddag presenteras och diskuteras de Globala målen med fokus på mål 14: Hav och marina resurser.. Seminariet ger också en bredare bild av Sveriges roll i FN:s politiska högnivåforum i juli.

Qqhgsvxthrj0uyqzowmw

UNDP:s styrelse välkomnar utnämnandet av Achim Steiner som ny administratör

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2017 11:06 CEST

Achim Steiner har utsetts till UNDP:s nya administratör. Steiner har tidigare haft flera viktiga poster inom FN-systemet, i icke-statliga organisationer och i rådgivande organ. Achim Steiner ersätter Helen Clark, som tjänstgjorde två på varandra följande perioder som UNDP:s administratör.

Oujyb1zzrvnm9jojp3fn

Media Advisory: Human Development Report to launch on 21 March in Stockholm, Sweden

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2017 15:52 CET

The Human Development Report 2016 ‘Human Development for Everyone’ will be launched on 21 March in Stockholm with the Prime Minister of Sweden, Stefan Löfven; UNDP's Administrator, Helen Clark; Deputy Prime Minister of Sweden Isabella Lövin and the Director of the Human Development Report Office and lead author of the report, Selim Jahan. The event will include a formal launch and a media Q&A.

Oujyb1zzrvnm9jojp3fn

Den globala lanseringen av ​Human Development Report sker i Sverige den 21 mars

Pressmeddelanden   •   Feb 24, 2017 07:05 CET

UNDP:s årliga rapport Human Development Report som 2016 bär titeln 'Human Development for Everyone' kommer i år att lanseras i Sverige. Lanseringen sker den 21 mars i Stockholm av Sveriges statsminister Stefan Löfven; vice statsminister Isabella Lövin; administratören för FN:s utvecklingsprogram Helen Clark och rapportens huvudförfattare Selim Jahan.

Okzexxbhm8eunavo2gzg

​Save the date: Årets Human Development Report lanseras i Sverige!

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2017 10:39 CET

UNDP:s årliga rapport Human Development Report som 2016 bär titeln Human Development for Everyone kommer i år att lanseras i Sverige. Lanseringen sker den 21 mars i Stockholm av Sveriges statsminister Stefan Löfven; administratören för FN:s utvecklingsprogram Helen Clark och rapportens huvudförfattare Selim Jahan.

Qrjpej9ebx1hjqkfdlaz

UNDP i Sverige flyttar till Norrsken House

Pressmeddelanden   •   Jan 27, 2017 14:23 CET

Den privata sektorns roll i att främja hållbar utveckling blir mer och mer central. Nu utökar UNDP i Sverige sitt samarbete med den privata sektorn genom att flytta till Norrsken House, Europas största hub för ”tech for social good.”

Ifcxigkmywnnspgyppv4

​United Nations and Partners Strengthen Commitment to Syrians and Neighbours Affected by Syria Crisis

Pressmeddelanden   •   Jan 24, 2017 11:00 CET

United Nations agencies and NGO partners today appealed for US$4.63 billion in new funding to continue vital work in addressing the growing needs of refugees from Syria and communities hosting them in neighbouring countries.

Bimtvd7z7w699ewmgtbl

​Finlands regering och FN kallar till konferens som svar på Syrienkrisen. På agendan: att rädda liv, stärka flyktingars skydd och bygga motståndskraft

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2017 10:22 CET

Den 23-24 januari kommer den finska regeringen samla en rad viktiga aktörer i Helsingfors för att lansera en gemensam respons på den utdragna krisen i Syrien och dess grannländer, som nu är inne på sitt sjätte år. Konferensen kommer ge en översikt över de viktigaste humanitära prioriteringarna och lansera en plan för hela regionen för att möta dess humanitära behov och långsiktig utveckling.

J24adcxjlhtl4cbtjcqb

FN vädjar om fortsatt stöd till syriska flyktingar och deras värdländer

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2016 14:51 CET

Konflikten i Syrien är nu inne på sitt sjätte år, med små framsteg på den politiska fronten. FN-organ och frivilligorganisationer samlades i Genéve i dag för att vädja om 43 miljarder kronor, utöver befintlig finansiering, för att fortsätta det viktiga arbetet med att stötta flyktingar och de länder där de flesta av dem bor, under de kommande två åren.

Vd1vhqnp2veagg4mea6f

Nu förtydligas de Globala målen för hållbar utveckling för bättre genomförande i Sverige

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2016 11:35 CET

Det finns ett stort intresse från myndigheter, kommuner, företag och civilsamhället att förtydliga och utveckla de Globala målen för hållbar utveckling som antogs i FN:s generalförsamling förra året. Därfär har The New Division, Malmö stad och Sweden Green Building Council tillsammans med UNDP Sverige tagit ett initiativ till att förtydliga målen för att underlätta genomförandet.

Bilder & Videor 6 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

Om UNDP

UNDP är FN:s utvecklingsprogram. Vi arbetar för inkluderande och hållbar utveckling, världen över.

UNDP finns på plats i över 170 länder för att, tillsammans med länderna själva, arbeta för att bekämpa fattigdomen, stärka demokrati och lokala institutioner, förebygga och lösa konflikter och kriser, samt arbeta för ett miljömässigt hållbart samhälle. Att främja kvinnors ställning och stärka respekten för de mänskliga rättigheterna genomsyrar allt vi gör.

På global nivå har UNDP ett samordnande ansvar inom FN-systemet. I enskilda länder är det ofta UNDP-chefen som samordnar FN-organens olika insatser. Dessutom har UNDP ett särskilt ansvar att koordinera nationella och globala insatser för att nå de Globala Målen – 17 mål för hållbar utveckling som världens ledare enades om 2015, och som ska vara uppfyllda till år 2030.

Adress

  • UNDP
  • Linnégatan 87A
  • 100 55 Stockholm
  • Sverige
  • Vår hemsida