Bimtvd7z7w699ewmgtbl

​Finlands regering och FN kallar till konferens som svar på Syrienkrisen. På agendan: att rädda liv, stärka flyktingars skydd och bygga motståndskraft

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2017 10:22 CET

Den 23-24 januari kommer den finska regeringen samla en rad viktiga aktörer i Helsingfors för att lansera en gemensam respons på den utdragna krisen i Syrien och dess grannländer, som nu är inne på sitt sjätte år. Konferensen kommer ge en översikt över de viktigaste humanitära prioriteringarna och lansera en plan för hela regionen för att möta dess humanitära behov och långsiktig utveckling.

J24adcxjlhtl4cbtjcqb

FN vädjar om fortsatt stöd till syriska flyktingar och deras värdländer

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2016 14:51 CET

Konflikten i Syrien är nu inne på sitt sjätte år, med små framsteg på den politiska fronten. FN-organ och frivilligorganisationer samlades i Genéve i dag för att vädja om 43 miljarder kronor, utöver befintlig finansiering, för att fortsätta det viktiga arbetet med att stötta flyktingar och de länder där de flesta av dem bor, under de kommande två åren.

Vd1vhqnp2veagg4mea6f

Nu förtydligas de Globala målen för hållbar utveckling för bättre genomförande i Sverige

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2016 11:35 CET

Det finns ett stort intresse från myndigheter, kommuner, företag och civilsamhället att förtydliga och utveckla de Globala målen för hållbar utveckling som antogs i FN:s generalförsamling förra året. Därfär har The New Division, Malmö stad och Sweden Green Building Council tillsammans med UNDP Sverige tagit ett initiativ till att förtydliga målen för att underlätta genomförandet.

Ec219cgzky54vf8qgtok

Nu släpps Arab Human Development Report 2016: Att stärka de unga blir avgörande för fred och utveckling i Mellanöstern

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2016 08:40 CET

Arabländerna kan uppnå betydande utvecklingsframsteg och stärka stabiliteten i regionen - om de snabbt fokuserar på välbefinnande, produktivitet, självbestämmande och god medborgaranda hos den unga befolkningen. Det konstaterar årets arabiska Human Development Report: Youth and the Prospects for Human Development in a Changing Reality som FN: s utvecklingsprogram (UNDP) lanserade idag.

Lzbhrsautx5cxkl7yxbp

Alla vinner på solenegi i hälsosektorn, skriver UNDP-chef för hälsofrågor, Håkan Björkman

Blogginlägg   •   Nov 18, 2016 11:45 CET

Solenergi ger tre viktiga vinster för den globala hälsosektorn: den stärker sjukvårdens pålitlighet i områden där elektriciteten är opålitlig; den hjälper till att stävja klimatförändringarna; och den spar pengar, som kan återinvesteras för att rädda ännu fler liv. Låt oss hoppas att vägen till klimattoppmötet i Marrakesh ser ljuset av solenergi.

Iz2l6lkaymk9xbkoqpvn

En tredjedel av arbetare i Östeuropa och Centralasien i otrygga anställningar

Pressmeddelanden   •   Okt 12, 2016 09:30 CEST

Den nya rapporten "Progress at Risk" tittar på de snabbt växande klyftorna i Östeuropa, Turkiet och Centralasien. Det har gått 25 år sedan regionen började övergången från statssocialism, men de framsteg som gjorts sedan dess hotas nu av allt större ojämlikhet och utsatthet. I rapporten ges förslag på hur ingen ska lämnas på efterkälken, så att regionen kan nå de Globala Målen till år 2030.

U0a31lhgjexxkcb6mfvc

Kungaparet besöker FN-projekt under statsbesök i Bhutan

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2016 15:08 CEST

Under sitt första statsbesök sedan Bhutan och Sverige etablerade diplomatiska relationer år 1985, kommer det svenska Kungaparet att besöka två FN-projekt – ett som syftar till att minska riskerna med skogsbränder och ett som syftar till att stärka buddistiska nunnor i att ge sexualundervisning. Båda projekten reflekterar Sveriges långa partnerskap med FN för att uppnå hållbar utveckling.

H7y2oobpviuuraj3cwoo

UNDP toppar globalt index för transparens för internationellt bistånd, för andra året i rad

Pressmeddelanden   •   Apr 13, 2016 09:21 CEST

2016 års Aid Transparency Index erkänner idag UNDP som den ledande bland 46 internationella biståndsorganisationen, vilka representerar 98 procent av det totala biståndsflödet. Indexet har framtagits av Publish What You Fund, en organisation som arbetar för, och mäter transparens.

Nacznox5bgpp3itnknkb

Helen Clark om hur Globala Målen ska bli verklighet

Nyheter   •   Mar 15, 2016 16:11 CET

UNDP:s högsta chef Helen Clark är på besök i Sverige. Torsdagen den 10 mars deltog hon i ett seminarium, anordnat av FN-förbundet, med titeln "Sustainable Development for all – how will the vision become reality?" I sitt inledningsanförande framhöll Helen Clark att kunskap om de Globala Målen är en av grundstenarna för att den nya utvecklingsagendan, Agenda 2030, ska kunna bli verklighet.

Bpklk0zykndj6cltsc7b

Human Development Report 2015: "Möt utmaningarna och ta till vara på möjligheterna på den nya arbetsmarknaden”

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2015 09:52 CET

Snabb teknisk utveckling, globalisering och en rad utmaningar på miljöområdet m.m. gör att arbetsmarknaden, och arbete förändras i snabb takt. Den nya arbetsmarknaden innebär stora möjligheter för vissa, men också stora utmaningar för andra. 2015 års HDR, som släpps idag i Etiopien, uppmanar regeringar att agera för att säkra att ingen lämnas på efterkälken på en snabbt förändrande arbetsmarknad.

Bilder & Videor 5 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

Om UNDP

UNDP är FN:s utvecklingsprogram. Vi arbetar för inkluderande och hållbar utveckling, världen över.

UNDP finns på plats i över 170 länder för att, tillsammans med länderna själva, arbeta för att bekämpa fattigdomen, stärka demokrati och lokala institutioner, förebygga och lösa konflikter och kriser, samt arbeta för ett miljömässigt hållbart samhälle. Att främja kvinnors ställning och stärka respekten för de mänskliga rättigheterna genomsyrar allt vi gör.

På global nivå har UNDP ett samordnande ansvar inom FN-systemet. I enskilda länder är det ofta UNDP-chefen som samordnar FN-organens olika insatser. Dessutom har UNDP ett särskilt ansvar att koordinera nationella och globala insatser för att nå de Globala Målen – 17 mål för hållbar utveckling som världens ledare enades om 2015, och som ska vara uppfyllda till år 2030.

Adress

  • UNDP
  • Linnégatan 87A
  • 100 55 Stockholm
  • Sverige
  • Vår hemsida