Twk7phkcb5govev6qdwr

Post- 2015: På väg mot den värld vi vill ha

Pressmeddelanden   •   2014-03-10 17:18 CET

UNDP:s Olav Kjørven: Inom de närmaste femton till tjugo åren kan vi leva i en värld där alla har tillräckligt att äta, möjlighet att gå i skolan, ett jobb som försörjer dem samt tillgång till hälsovård. Det är en annan värld än den vi lever i dag. Men jag är optimistisk, eftersom en ny framväxande vision är på gång att vinna stöd från regeringar, företag och det civila samhället.

Pw9qgtzhutifvgmfcydv

Post-2015: Global konversation fortsätter

Pressmeddelanden   •   2014-03-06 18:38 CET

Den globala konversationen kring nästa utvecklingsagenda efter 2015 går nu in en ny fas, där en dialog kring genomförandet av agendan planeras i 50 länder. Bakom initiativet står FN:s utvecklingsgrupp (UNDG) som samlar 32 FN-program och fonder och leds av UNDP:s högsta chef. Resultaten från konsultationerna kommer att presenteras för FN:s medlemsstater under förhandlingarna kring den nya agendan.

Zxglfzpgmdcfwnenc1xq

Ny UNDP-rapport: Lärdomar i arbetet mot hiv kan parera nya hälsohot

Pressmeddelanden   •   2014-01-30 15:37 CET

Många av de metoder som används för att minska hiv-infektioner i Asien och Stillahavsområdet kan vara effektiva även för att hejda icke-smittsamma sjukdomar – som cancer, diabetes och hjärtsjukdomar – men också andra hot mot utvecklingen, säger en den nya UNDP-rapporten ”A Post-2015 Development Agenda: Lessons from Governance of HIV Responses in Asia and the Pacific”.

X3yxwsfoicq4lwyfrrox

UNDP vädjar om stöd till Syrien

Pressmeddelanden   •   2014-01-14 10:30 CET

Den mänskliga utvecklingen i Syrien har gått tillbaka 35 år – nu krävs insatser för att stärka motståndskraft och återhämtningsförmåga hos drabbade människor och samhällen. Inför veckans internationella givarkonferens om Syrien som hålls i Kuwait vädjar FN:s utvecklingsprogram, UNDP, om 1,1 miljarder SEK för att stärka motståndskraften och återhämtningsförmågan i Syrien och dess grannländer.

Fx9a0kncodzaeh5t8mss

UNDP: Stora behov för rehabiliteringsarbetet i Filippinerna

Pressmeddelanden   •   2013-12-19 09:41 CET

Tyfonen Haiyan orsakade enorma skador i Filippinerna. UNDP har inlett ett omfattande program för att stödja återuppbyggnaden i landet och tanken är att programmet ska nå upp till en miljon människor.UNDP har lagt fram en treårsbudget på 415 miljoner som ska användas för att skapa jobb och ge stöd till lokala myndigheter samt till utökade satsningar på katastrofberedskap.

Ydx6dgirappcql5m2jvg

UNDP i topp vad gäller transparens i ny global jämförelse

Pressmeddelanden   •   2013-10-24 13:12 CEST

FN:s utvecklingsprogram (UNDP) är den högst rankade multilaterala organisationen vad gäller transparens enligt en global rankning som släpptes idag. "Publish What You Funds" 2013 års Aid Transparency Index berömde UNDP för sina "ambitiösa" ansträngningar med att publicera information utöver vad de internationella standarderna kräver.

Eroi4eth2ogthzoxaxmo

UNDP på Bokmässan i Göteborg

Nyheter   •   2013-09-25 14:25 CEST

UNDP finns på plats på årets bokmässa i Göteborg! Ni träffar oss på Internationella Torget där vi presenterar vårt skolmaterial, arrangerar spännande seminarier och bjuder på roliga aktiviteter i vår monter, som vi delar med Svenska FN-förbundet, UNICEF, Dag Hammarskjöldfonden och Dag Hammarskjöld Biblioteket. Kom förbi!

R4uo5kuwswh4enhjjfpx

Ny FN-rapport om millenniemål 8

Pressmeddelanden   •   2013-09-19 18:07 CEST

Ny FN-rapport om millenniemål 8: Utvecklingsländer har fått större skuldlättnader, ökad tillgång till marknader, samt bättre tillgång till teknologi och livsviktiga mediciner. Men, för att driva på utvecklingen med millenniemålen, måste givarländerna nu leva upp till sina löften att öka biståndet och öppna marknaderna ytterligare. Detta framkommer i en ny rapport som lanserades av FN idag.

Nu7nknsdxwb8ztmlhd3b

FN:s millenniemålsrapport 2013: Stora framsteg och fler mål inom räckhåll

Pressmeddelanden   •   2013-07-01 09:13 CEST

FN:s millenniemålsrapport 2013: Framstegen till trots är det ändå långt kvar tills FN:s samtliga milleniemål är uppfyllda. Den senaste statistiken, som idag presenteras av FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon, visar att det krävs kraftfulla och omedelbara åtgärder om målen ska uppfyllas till 2015.

V1gdiesu2chdrzwevtrh

Rapportpresentation i Almedalen: Hur mäter vi egentligen utveckling? Diskussion mot bakgrund av FN:s färska millenniemålsrapport

Pressmeddelanden   •   2013-06-27 16:11 CEST

Seminarium i Almedalen: Den 1 juli släpps FN:s årliga rapport om hur det går för millenniemålen. Med utgångspunkt i den senaste statistiken bjuder UNDP:s nordiska kontor och Dag Hammarskjöldfonden in till en diskussion om hur vi mäter utveckling. Seminariet inleds med en kort presentation av den färska rapporten. Tid: 4 juli kl. 09:00 - 10:00, plats: “Sverige i Världen”, Donnersgatan 6, Visby.

Bilder & Videor 1 bild

Om UNDP

UNDP är FN:s globala utvecklingsprogram

Vi finns på plats i nästan alla världens länder för att – tillsammans med länderna själva – arbeta för att hitta lokala lösningar för att stärka demokratin, bekämpa fattigdomen, förebygga och lösa konflikter och kriser, samt arbeta mot miljöförstöring och spridning av hiv och aids.

Att främja kvinnors ställning och stärka respekten för de mänskliga rättigheterna genomsyrar allt vi gör.

UNDP:s utgångspunkt är att det tar tid att skapa varaktig och hållbar utveckling och därför har vi ett långsiktigt perspektiv i vårt arbete.

UNDP har även ett samordnande ansvar inom FN. På landnivå är det exempelvis ofta UNDP-chefen som samordnar alla de andra organisationernas insatser i det aktuella landet.

Dessutom har UNDP ett särskilt ansvar att koordinera nationella och globala instaser för att nå millenniemålen – åtta utvecklingsmål som världens ledare enats om och som ska vara uppfyllda till 2015.

Adress