Skip to main content

Journalisters säkerhet gynnar hela samhället

Nyhet   •   Nov 02, 2018 08:00 CET

Det har skrivits mycket om journalisters säkerhet de senaste veckorna. Trots detta glöms magnituden av problemet ofta bort. På internationella dagen mot straffrihet för brott mot journalister bör vi stanna upp och reflektera kring viktiga fakta.

Var femte dag dödas en journalist och under perioden 2006 till 2017 rapporterades 1 010 mord på journalister till UNESCO. Bara hittills i år har 80 journalister dödats och andelen kvinnliga journalister som dödats har ökat varje år sedan 2010. Dessutom utsätts journalister ständigt för hot, våld och trakasserier. Trots detta är straffrihet för dessa brott mot journalister fortfarande norm och 90 % av fallen är olösta.

Journalister angrips av många olika anledningar. Vissa blir utsatta för att de utreder korruption och maktmissbruk, medan andra uttrycker sina politiska åsikter och hotas till tystnad av den orsaken. Oavsett motiv är de systematiska brotten motjournalister ett bevis på hur viktigt deras arbete är. Hoten, våldet och dödandet av journalister är utan tvekan extrema fall av censur och ett brott mot artikel 19 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Brott mot journalister lyfts även i Globala målen; mål 16 innehåller en särskild indikator för att mäta antalet fall där journalister dödats, kidnappats eller torterats som ett mått på fredliga och inkluderande samhällen.

UNDP arbetar med att stärka fri och oberoende media världen över och under de senaste åren implementerat över 100 åtgärder i 60 länder för att stärka medias roll inom fred och utveckling. Detta arbete har skett på många sätt: alltifrån att stötta bevakningen av valet i Georgien till att träna journalister i Moldavien i hur open data kan användas i medierapporteringen. FN:s generalsekreterare Antonio Guterres har under flera tillfällen belyst vikten av att regeringar tar ansvar för brott mot journalister. FN har även förbundit sig till en omfattande plan för att öka säkerheten för journalister och hantera problematiken med straffrihet (Plan of Action on the Safety of Journalists and the Issue of Impunity).

Fri och oberoende media skapar fundament för informerade och öppna samhällen. Under de senaste åren har den digitala utvecklingen förändrat distributionen av information fundamentalt vilket fått stora konsekvenser för hur medborgare delges och tar till sig fakta och samhällsinformation. Detta gör journalismens roll än viktigare. De som utsätter journalister för hot måste ställas inför rätta för att den fria pressen ska fortleva – för journalisters säkerhet gynnar hela samhället!

Av Sarah Lister, chef för UNDP:s Oslo Governance Centre, och Emanuele Sapienza, policyspecialist Bureau for Policy and Programme Support UNDP.

Källa till statistik: UNESCO, 2018 DG Report on the Safety of Journalists and the Danger of Impunity och UNESCO:s hemsida

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.