Skip to main content

Brist på mänsklig säkerhet och demokrati hindrar utvecklingen i arabregionen

Pressmeddelande   •   Jul 21, 2009 06:02 CEST

Beirut 21 juli, 2009 En alltför smal syn på mänsklig säkerhet och bristande demokratiska institutioner hindrar utvecklingen i många arabiska stater, visar en rapport som FN:s utvecklingsprogram UNDP presenterar idag. Den förhållandevis stora rikedomen i regionen är mycket ojämnt fördelad och skillnaderna har ökat sedan 2002.

Enligt Arab Human Development Report 2009: Challenges to Human Security in the Arab Countries har ledarna i många arabiska stater inte lyckats skapa de demokratiska institutioner som kan trygga människors säkerhet och bidra till utveckling i regionen.

- Det finns en tendens att se på säkerhet som något enbart militärt, säger Amat Al Alim Asloswa, chef för UNDP:s arbete i arabregionen.

- Säkerhet för människor handlar dock inte bara om att vara skyddad från konflikter och krig utan också från miljöförstöring, diskriminering, arbetslöshet, hunger och fattigdom. Det är bara om alla dessa risker tas med i beräkningen som vi kan se verklig mänsklig utveckling i arabländerna, säger Amat Al Alim Asloswa.

Hot mot den mänskliga säkerheten handlar med andra ord inte bara om extremister eller konflikter utan även flera risker, hävdar rapporten och listar några av dessa: 

 • Miljöförstöring - till följd av en ohållbar hantering av naturresurser, särskilt vatten, i kombination med det ökande befolkningstrycket och klimatförändringen
 • Social utsatthet - framför allt för vissa grupper som barnsoldater, flyktingar samt kvinnor och flickor som utsätts för våld och tvång
 • Ekonomisk osäkerhet - till följd av oljeberoendet och omfattande arbetslöshet
 • Fattigdom och hunger - en av fem invånare lever på omkring 20 kronor om dagen
 • Svaga hälsosystem och stora skillnader i tillgången till hälsovård
 • Brist på kontroller av statsmakten, inte minst av statens säkerhetsarbete
 • Ockupation, väpnad konflikt och militära interventioner

Att skapa trygghet för medborgarna och respektera deras rättigheter en av statens viktigaste uppgifter. Men enligt rapporten har ledarna i många arabländer inte lyckats inrätta de demokratiska institutioner som borde skydda medborgarnas säkerhet och utveckling, exempelvis genom folkligt valda parlament, maktfördelning, jämlik tillgång till resurser och respekt för kulturell mångfald.

I stället är det ofta staten som inskränker medborgarnas rättigheter och därmed äventyrar den mänskliga säkerheten. 

-  Ett samhälle som regleras av lagar som respekterar de mänskliga rättigheterna är den bästa garantin för mänsklig säkerhet, säger Madawi Al-Rasheed, professor i religionsantropologi  vid King's College i London och en av dem som har bidragit till rapporten.

-  I arabregionen är staterna långt ifrån det idealet, säger Madawi Al-Rasheed.

Rapporten nämner flera brister i staternas förmåga att skydda människors säkerhet, exempelvis att:

 • nationella lagar ofta inte är i linje med de mänskliga rättigheterna, inte ens när staterna har ratificerat internationella konventioner, 
 • fundamentala rättigheter, som tanke- och yttrandefrihet, antingen inte är skyddade alls i författningen, har bara ett svagt skydd eller inte är inskrivna i lagen, 
 • begränsningar i hur politiska partier och andra föreningar får agera i praktiken ofta leder till att de är förbjudna. I sex länder är politiska partier uttryckligen förbjudna.

För att öka den mänskliga säkerheten behöver staterna genomgå reformer som är anpassade efter situationen i varje land, enligt rapporten.

Hela rapporten kan laddas ner på www.undp.org

För mer information om rapporten eller UNDP:s arbete, kontakta Marte Torskenaes, FN:s utvecklingsprogram UNDP, på epostadressmarte.torskenaes@undp.org eller telefonnummer +47 23 24 47 68.


FAKTA - Mänsklig säkerhet och utveckling i arabregionen

 • En av fem invånare av mindre än 20 kronor om dagen och de som lever av strax över 
20 kronor om dagen kan inte täcka sina mest grundläggande behov. Sammantaget lever nästan 40 procent av befolkningen i fattigdom.
 • Över 14 procent av befolkningen är arbetslös.
 • Fyra av tio kvinnor kan inte läsa och skriva.
 • 2,9 miljoner kvadratkilometer mark, motsvarande 20 procent av landarealen, hotas av uttorkning.
 • 70 procent av exportintäkterna i regionen kommer från olja, som är känslig för prissvängningar.

FAKTA - UNDP:s arbete i arabregionen

En femtedel av UNDP:s arbete i arabregionen handlar om att jobba tillsammans med regeringarna för att de ska kunna ge medborgarna säkerhet och sociala tjänster på ett demokratiskt och ansvarstagande sätt.

I Sudan har detta lett till att kommissioner för att motverka korruption och stärka respekten för de mänskliga rättigheterna har skapats.

I Marocko arbetar UNDP och regeringen för att fler kvinnor ska kunna utnyttja sin nyvunna rätt att skilja sig och ärva från familjemedlemmar genom bland annat utbildning av statsanställda, upprättandet av medlingsinstitut och framtagandet av en fond som ska hjälpa barn och skilda kvinnor.

I bland annat Libanon och Jemen stödjer UNDP regeringen och nationella myndigheter för att öka förmågan att genomföra fria och rättvisa val.

Det här är den femte rapporten i UNDP:s serie Arab Human Development Reports. Tidigare rapporter har framhållit att allvarliga inskränkningar i frihet, kvinnors utveckling och kunskap utgör allvarliga hinder för framsteg och utveckling i regionen. Rapporten är framtagen av oberoende arabiska forskare, policyskapare och intellektuella och serien tar sig an teman som är viktiga för de 330 miljoner människor som lever i Algeriet, Bahrain, Djibouti, Egypten, Förenade arabemiraterna, Irak, Jemen, Komorerna, Kuwait, Libanon, Libyen, Mauretanien, Marocko, Oman, de ockuperade palestinska områdena, Qatar, Saudiarabien, Somalia, Sudan, Syrien och Tunisien.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy