Skip to main content

Cash-for-Work-programmet fortsätter att växa: 35 000 haitier nu anställda av UNDP

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2010 16:12 CET

Efter ett intensivt arbete med att få tag på utrustning och sätta upp system för anställningar och löneutbetalningar växer nu UNDPs cash-for-work-program snabbt. Antalet haitier som anställts för att röja upp i rasmassorna uppgick den 4 februari till runt 35 000 – ett antal som förväntas ha dubblerats inom de närmaste veckorna.

- Programmet ger omedelbara resultat samtidigt som det bidrar till att människor – i och med att de kan försörja sig själva – återfår sin värdighet, säger Kim Bolduc, FN:s humanitära koordinator i Haiti.   

Det som initialt tog tid var att koordinera med lokala myndigheter samt säkerställa transparanta och tillförlitliga system för löneutbetalningar och andra finansiella frågor. Det har också varit en utmaning att få tag på utrustning som stövlar, handskar, skyfflar, hackor, skottkärror och lastbilar som behövs för att rensa upp och forsla bort rasmassorna.

- När programmet avslutas kommer utrustningen skänkas till fattiga och utsatta grupper, som ett bidrag för att stärka deras fortsatta försörjningsmöjligheter, säger Abdullah Al-Laham, som leder UNDP:s cash-for-work-program på plats.

Al-Laham berättar att UNDP just nu söker samarbete med ett femtontal nationella och internationella organisationer, ett samarbete som ska bidra till att ta cash-for-work-programmet till nya områden, i och utanför Port-au-Prince.

Programmet, som koordineras av UNDP som en del i det tidiga återhämtningsarbetet (Early recovery), verkar för att sätta 100 000 haitier i arbete så fort som möjligt. Om finansiering finns är målsättning runt 200 000 anställda. Arbetarna tjänar 180 gourdes om dagen vilket motsvarar ungefär 4,5 USD för sex timmars arbete.

I arbetet ingår att rensa upp i rasmassorna, källsortera material som kan återvinnas och att forsla bort avfall. Syftet är att göra vägarna framkomliga och återställa grundläggande samhällsservice.  Arbetet lägger också grunden för det mer långsiktiga återuppbyggnadsarbetet.

Pengar till programmet kommer från mängder av olika givare. Även mindre traditionella givarländer som Demokratiska republiken Kongo och Ghana har bidragit. I torsdags blev det också klart att svenska Sida, genom MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, finansierar två experter inom avfallshantering och uppröjning som ska bistå UNDP i programmet.

För ytterligare information, så också:  http://www.undp.org/

Haiti: Adam Rogers, Tel: +509 782 7894, eller +41 79 849 0679; adam.rogers@undp.org

 Fakta om programmet

  • Dagslönen för arbetarna är180 gourdes om dagen för sex timmars arbete (minimilönen på Haiti är 200 gourdes för åtta timmars arbete). 
  • UNDP samarbetar bland annat med World Food Programme som förser arbetarna med matransoner och med UNICEF som förser dem med vatten.
  • Lönen betalas ut veckovis. 

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy