Skip to main content

Den globala lanseringen av ​Human Development Report sker i Sverige den 21 mars

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2017 07:05 CET

Mänsklig utveckling för alla'

Vem: Stefan Löfven, Sveriges statsminister; Helen Clark, administratör för FN:s utvecklingsprogram (UNDP); Isabella Lövin, Sveriges minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister samt Selim Jahan, rapportens huvudförfattare / chef för Human Development Report Office.

Vad: Lansering av UNDP:s Human Development Report 2016, ’Human Development for Everyone’

När: Tisdagen 21 Mars 2017 klockan 15.00 i Stockholm (14.00 i London /10.00 i New York)

Plats: Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71B, Stockholm

UNDP:s årliga rapport Human Development Report som 2016 bär titeln 'Human Development for Everyone' kommer i år att lanseras i Sverige. Lanseringen sker den 21 mars i Stockholm av Sveriges statsminister Stefan Löfven; vice statsminister Isabella Lövin, administratören för FN:s utvecklingsprogram Helen Clark och rapportens huvudförfattare Selim Jahan.

De senaste årtiondena har sett betydande utvecklingsframsteg världen över, men samtidigt har miljontals människor har lämnats utanför. Vilka är de, och varför har de inte fått ta del av utvecklingen? Årets Human Development Rapport tar sig an dessa två frågor. Rapporten identifierar betydande utvecklingsbarriärer och visar att det i alla samhällen finns grupper som är mer utsatta än andra.

Rapporten tittar även på vad samhällen borde göra för att främja mänsklig utveckling för alla. Den ger rekommendationer på nationell nivå men menar även att det globala utvecklingslandskapet – särskilt multilaterala organisationer – kan göras mer effektiva och inkluderande, så att Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling kan uppnås för alla.

Följ oss i sociala medier: #HDR2016

*****

OM RAPPORTEN: Mänsklig utveckling handlar om att höja människors livskvalité, inte bara berika den ekonomi vi lever i. Den här utgångspunkten sätter människor och deras valmöjligheter i fokus. UNDP:s Human Development Report utgår från det här tankesättet för att analysera några av de största utmaningar som mänskligheten står inför för att kunna uppnå hållbara framsteg.

Mer information finns på http://hdr.undp.org

Presskontakter:

UNDP i New York:

Anna Ortubia anna.ortubia@undp.org


+1 212 906 5964

Anjali Kwatra anjali.kwatra@undp.org


+1 212 906 6389

UNDP i Norden:

Trygve Olfarnes, trygve.olfarnes@undp.org

+47 94156028

Caroline Åberg, caroline.aberg@undp.org

+46 70 547 93 42

FN:s utvecklingsprogram, UNDP, arbetar för motståndskraftig och hållbar utveckling över hela världen. Vi länkar samman länder med kunskap, resurser och verktyg som hjälper människor att förbättra sina liv. UNDP arbetar i över 170 länder för att nå lokala lösningar på globala och nationella utmaningar. UNDP samordnar och stöttar också arbetet med att uppfylla de Globala Målen, 17 mål för hållbar utveckling som gäller alla människor i alla länder. Mer information hittar du på www.undp.se och www.globalamålen.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera