Skip to main content

I finanskrisens spår: Sjunkande livslängd och färre barn i skolan

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2009 11:13 CEST

Stockholm 1 april, 2009

FN:s utvecklingsprogram UNDP uppmanar G20-ledarna att hindra en fullskalig kris i utvecklingsländerna. Detta då den globala ekonomiska krisen, som började med att finans- och banksystemen i de utvecklade länderna kraschade, nu riskerar att leda till en katastrof för människor i världens fattigaste länder.

Inför G20-mötet mellan ledarna för världens rikaste länder som inleds på torsdag, varnar FN:s utvecklingsprogram UNDP för att de mest sårbara är de som kommer att drabbas hårdast - trots att krisen skapats i den rika världen.

"Den här krisen handlar inte bara om Europa och USA. Effekterna av krisen syns överallt och G20-länderna måste erkänna att vi alla påverkas av den", säger Ad Melkert, tillförordnad chef för UNDP.

"G20-ledarna måste inse vilken katastrof krisen innebär för den mänskliga utvecklingen i de fattigaste länderna och göra de resurser som krävs tillgängliga för att hjälpa dem".

Analyser av tidigare lågkonjunkturer visar att fattiga länder drabbas betydligt hårdare än rikare länder, inte bara genom att arbetstillfällen och inkomster minskar utan också genom att hälsan försämras och utbildningsnivån minskar - den förväntade livslängden sjunker och fler barn varken börjar eller går färdigt skolan.

I låginkomstländer är det kvinnor, barn och de fattigaste i samhället som är mest utsatta för effekterna av den ekonomiska krisen. Tidigare erfarnheter visar att flickor drabbas hårdare än pojkar och oftare får sluta skolan.

Fler människor kommer också att falla tillbaka i extrem fattigdom när pengaöverföringarna från familjemedlemmar som arbetar i mer utvecklade länder sjunker, handeln minskar och råvarupriserna fortsätter att vara osäkra.

Ökad fattigdom leder av naturligt skäl nästan alltid till att ökande antal dödsfall. Exempelvis kan en minskning av BNP med tre procent leda till att barnadödligheten mer än fördubblas. I en del utvecklingsländer är desutom sannolikheten att ett fattigt barn dör fyra gånger så stor som för ett rikare barn i samma land. Återigen är flickor värst drabbade - under en ekonomisk kris är dödligheten fem gånger högre bland flickor än bland pojkar.

"För människor i fattiga länder handlar den ekonomiska krisen om liv och död. Ekonomin kan ha återhämtat sig redan 2010 men skadan på den mänskliga utvecklingen kommer att ta mycket längre tid att återhämta sig ifrån. Med tanke på vad vi lärt oss av tidigare kriser är det inte omöjligt att effekterna av den här krisen märks ända till 2020", säger Ad Melkert.

Vid G20-mötet kommer budskapet från FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon vara att om världens mäktigaste ledare inte anstränger sig för att skydda de som är mest sårbara finns en allvarlig risk att den ekonomiska krisen kommer att följas av politisk instabilitet. Många av dem som förlorar sina arbeten och inkomst är unga människor som lever i länder där det inte finns några sociala säkerhetsnät som skyddar dem, vilket i värsta fall kan leda till social oro.

Utvecklingsländer har inte samma ekonomiska möjligheter för att kunna hantera krisen som de rikare länderna. De saknar dessutom de starka sociala skyddsnät som finns i utvecklade länder.

FN:s utvecklingsprogram UNDP arbetar nu tillsammans med regeringar världen över för att övervaka situationen och hjälpa regeringarna att minska effekterna av krisen genom att skapa sociala skyddsnät, hålla hälsa- och utbildningssektorerna igång och utveckla metoder för att säkra tillgången till mat.

För mer information, kontakta UNDP:s kontor i Stockholm:

Monica Lorensson, monica.lorensson@undp.se, 08-545 232 50 eller 0768-839 656

Helena Ekinge, helena.ekinge@undp.se, 08-796 96 50 eller 070-945 94 97

Läs mer om hur den ekonomiska krisen påverkar utvecklingsländerna på http://www.undp.org/economic_crisis.  

*** *** ***

UNDP finns på plats i nästan alla världens utvecklingsländer för att - tillsammans med länderna själva - stärka demokratin, bekämpa fattigdomen, förebygga och lösa konflikter och kriser samt arbeta mot miljöförstöring och klimatförändringar. Att främja kvinnors ställning och stärka respekten för de mänskliga rättigheterna genomsyrar allt vi gör.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.