Skip to main content

Inbjudan till presentation av UNDP:s Human Development Report, 2010

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2010 15:54 CEST

Verkligt välstånd – Vägar, hinder och framgångar

I år är det 20 år sedan UNDP:s Human Development Report publicerades för första gången. Allt sedan dess har rapporten, med sitt Human Development Index, varit en av de mest spridda källorna för global utvecklingsstatistik och analyser. När indexet först presenterades betraktades det som både unikt och radikalt – istället för att bara mäta nationell inkomst sattes den enskilda människans livssituation i centrum och indexet vägde därför in både hälsa och utbildningsnivå. Detta sätt att tolka mänsklig utveckling har i grunden påverkat en hel generation beslutsfattare och utvecklingsexperter runt om i världen.

Årets jubileumsupplaga granskar systematiskt de senaste decenniernas framsteg och utmaningar – globalt och nationellt. Rapporten visar bland annat att många länder gjort stora framsteg när det gäller både hälsa och utbildning – trots att deras inkomster inte ökat nämnvärt. Detta medan andra länder, som haft en stark ekonomi, inte lyckats lika bra.

HDR fortsätter också traditionen med att föra in nya innovativa sätt att mäta utveckling och i årets rapport introduceras tre nya mått – ett som väger in ojämlikheter, ett index för bristande jämställdhet mellan könen och ett mångdimensionellt fattigdomsindex som förutom inkomst, hälsa och utbildning också tar hänsyn till brister i fattiga människors levnadsstandard.

Välkommen till en spännande lansering av årets Human Development Report!

Torsdag 4 november klockan 14.00 -15.00

Rosenbads konferenscenter, Drottninggatan 1

Medverkande:

Ulrika Richardsson-Golinski, biträdande chef för UNDP i Turkiet som var med och arbetade fram det nya gender-indexet.

Per Örneus, chef för Enheten för multilateralt utvecklingssamarbete.

Staffan Landin som med hjälp av Gapminder visualiserar statistiken i rapporten.

Seminariet leds av Monica Lorensson från UNDPs nordiska kontor

Föranmälan krävs klicka här för att anmäla dig: http://hdr-2010-sweden.eventbrite.com/

För ytterligare frågor – kontakta Monica Lorensson UNDP, 0768-83 96 56 eller André Mkandawire UNDP, 0702308342

Om UNDP: FN:s utvecklingsprogram (UNDP) är FN:s globala nätverk för utveckling. Vi sammanlänkar länder med kunskap, erfarenhet och resurser som hjälper människor att förbättra sina liv. UNDP har verksamhet i 166 länder där vi arbetar för lokala lösningar på globala och nationella utmaningar. UNDP samordnar också arbetet med att uppfylla millenniemålen till 2015. Mer information finner du på www.undp.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy