Skip to main content

Ny rapport: Stora framsteg i kampen mot fattigdomen kan gå förlorade i den ekonomiska krisen

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2009 15:40 CEST

Stora framsteg som gjorts i kampen mot fattigdom och hunger de senaste 15 åren riskerar nu att gå förlorade på grund av den globala ekonomiska krisen, enligt en rapport från FN:s general­sekreterare Ban Ki-moon i dag. Bara under 2009 riskerar ytterligare upp till 90 miljoner fler människor bli extremt fattiga och över en miljard människor lider nu av hunger och kronisk undernäring.

I rapporten varnar generalsekreteraren för att utvecklingen i världen är för långsam för att det ska vara möjligt att nå de så kallade millenniemålen till 2015. Det enda målet som hittills varit inom räckhåll - att halvera fattigdomen - är även det i farozonen eftersom utvecklingen nu avstannat eller till och med börjat gå bakåt.

- Men vi kan inte låta det ogynnsamma ekonomiska klimatet hindra oss från att leva upp till åtagandena från 2000. Världssamfundet får inte vända ryggen åt de fattigaste och mest utsatta, säger Ban Ki-moon.

Delat ansvar
Alla länder har samma ansvar för att de åtta millenniemålen nås. Målen, som antogs 2000 och ska vara uppnådda senast 2015, handlar om att halvera fattigdomen och hungern, minska barna- och mödradödligheten, stoppa spridningen av hiv och andra sjukdomar, öka jämställdheten och skapa en miljömässigt hållbar utveckling. De rika länderna har lovat att göra detta möjligt genom mer och bättre bistånd, förändrade handelsregler och avskrivna skulder.

- Målen kan fortfarande nås, även i väldigt fattiga länder, med en stark politisk vilja och med tillräckligt och fortsatt bistånd, säger Ban Ki-moon.

Rapporten visar dock att de rikare länderna hittills inte har levt upp till de löften om ökat bistånd som de senast gav vid G8-mötet i Gleneagles 2005 och under ett toppmöte i FN senare samma år. Ban Ki-moon skriver i ett öppet brev till ledarna för världens åtta rikaste länder som träffas i Italien i veckan, att biståndet till Afrika måste gå upp med omkring 160 miljarder kronor om året om löftena ska hållas.

Arbetslösheten ökar
Den globala ekonomiska krisen drabbar de fattiga hårt - dels genom att de förlorar sina jobb och i brist på sociala skyddsnät tvingas dra ner på maten och ta barnen ur skolan, dels genom att biståndet minskar i takt med att de rikare ländernas ekonomier krymper, eftersom biståndet ofta är kopplat till givarlandets bruttonational­produkt.

Samtidigt är också möjligheterna för de fattiga länderna att själva finansiera sina utvecklingsprogram i fara. Utvecklingsländernas exportinkomster minskade under det sista kvartalet förra året, när effekten av finanskrisen började kännas.

För mer information, kontakta Helena Ekinge, FN:s utvecklingsprogram UNDP
på 070-945 94 97 eller
helena.ekinge@undp.org.

Rapporten The Millennium Development Goals Report 2009 kan laddas ner på
www.undp.se.

FAKTA - Bakslag sedan den globala ekonomiska krisen

  • Hungern ökar igen: Hungern och den kroniska undernäringen minskade från att omfatta 20 procent av jordens befolkning 1990-1992 till att drabba 16 procent 2004-2006. Men under förra året började hungern öka igen, framför allt på grund av högre matpriser. Sedan dess har priserna gått ner något men detta har inte lett till att maten blivit billigare för det stora flertalet människor i utvecklingsländerna.
  • Fattigdomen verkar också öka: Antalet människor som försöker överleva på mindre än omkring 10 kronor om dagen (1,25 USA-dollar), minskade från 1,8 miljarder 1990 till 1,4 miljarder 2005. Denna utveckling riskerar nu att avstanna eller till och med gå bakåt enligt de första uppskattningarna av hur den globala ekonomiska krisen slår.
  • Undernäringen hos barn kan gå upp: Mer än en fjärdedel av barnen i utvecklings­länderna väger för lite i förhållande till deras ålder och de små framgångarna i arbetet för att öka näringsintaget hos barn räcker inte för att nå målet till 2015. I stället riskerar högre matpriser och den ekonomiska nedgången att leda till att fler barn blir undernärda.

Dessutom visar rapporten att många av de framgångar som syns på global nivå beror på den enorma fattigdomsminskningen i Östasien, med Kina i spetsen. På andra ställen i världen har framgångarna varit mycket mindre . I Afrika söder om Sahara levde 100 miljoner fler människor i extrem fattigdom under 2005 jämfört med 1990 och mer än hälften av invånarna på kontinenten lever fortfarande i extrem fattigdom.

FAKTA - Framsteg före den ekonomiska krisen

  • Fler barn gick i skola: mellan 2000 och 2007 ökade andelen barn som börjar skolan från 83 procent till 88 procent. Även i Afrika söder om Sahara och Sydasien - de regioner där utvecklingen brukar gå långsammast - ökade skolgången med 15 respektive 11 procentenheter mellan 2000 och 2007.
  • Fler barn överlevde sin femårsdag: antalet barn som dör av enkla orsaker som diarré och dåligt vatten, minskade från 12,6 miljoner om året 1990 till omkring nio miljoner 2007. Även i Afrika söder om Sahara var utvecklingen positiv tack vare satsningar på vaccinationer, vitamintillskott och insektsbehandlade myggnät.
  • Färre människor smittades med hiv: antalet människor som smittas med hiv var som högst 1996 och har sjunkit sedan dess. Under 2007 smittades 2,7 miljoner människor till skillnad från omkring 3,5 miljoner 1996. Antalet människor som dör i aids har också gått ner delvis tack vare större tillgång till bromsmediciner i fattigare länder. Fortfarande lever dock 33 miljoner människor med viruset.

The Millennium Development Goals Report är en årlig sammanställning över hur arbetet för att nå millenniemålen går. Rapporten grundar sig på uppgifter som lämnas av över 20 organisationer både inom och utanför FN-systemet, däribland Världsbanken och OECD.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.